Wednesday , November 29 2023

Vineri, prima intrunire a Comandamentului privind monitorizarea comercializarii si consumului de etnobotanice

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ vineri va avea loc prima `ntrunire a Comandamentului privind monitorizarea comercializ\rii [i consumului de substan]e etnobotanice, la nivelul Prim\riei municipiului Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat c\ p=n\ atunci, Unitatea de Primire a Urgen]elor (UPU) din cadrul Spitalului Jude]ean [i Direc]ia de S\n\tate Public\ vor trebui s\ adune date referitoare la num\rul persoanelor consumatoare de astfel de produse care au solicitat ajutor medical, pentru a se asigura o monitorizare [i o diminuare a consumului de etnobotanice, `n special `n r=ndul adolescen]ilor.
Potrivit unei declara]ii anterioare, a primarului Lungu, printre obiectivele immediate ale acestui comandament se preconizeaz\ aprobarea unei hot\r=ri de consiliu local pentru interzicerea comercializ\rii [i consumului de produse etnobotanice  precum [i montarea unor camere de supraveghere video la toate unit\]ile de `nv\]\m=nt [i `n alte locuri publice. ~n plus se are `n vedere organizarea unor ac]iuni de supraveghere `n zona unit\]ilor [colare, pe timp de zi, dar [i pe timp de noapte. Directorii de [coli, proprietarii de cluburi [i discoteci vor fi chema]i s\ vin\ cu propuneri concrete pentru eradicarea acestui fenomen. Din comandamentul instituit fac parte reprezentan]i ai conducerilor Prim\riei, Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi, Poli]iei Comunitare, Inspectoratului {colar Jude]ean. (N.R.)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …