Thursday , September 29 2022

Vicovenii care au cumparat masini si vite cu bani falsi vor fi rejudecati

Curtea de Apel Suceava a admis `n cursul zilei de ieri recursurile formulate at=t de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i c=t [i de inculpatul Ilie Ple[ca, acesta fiind acuzat c\ anul trecut ar fi cump\rat `mpreun\ cu al]i doi complici mai multe ma[ini [i vite folosind bani fal[I [I drept consecin]\ cauza a fost trimis\ spre rejudecare

Dup\ ce ini]ial vicoveanul Ilie Ple[ca care a cump\rat mai multe bunuri cu bani fal[i a fost condamnat la pedeapsa de un an [i opt luni de `nchisoare, cu suspendare, dosarul `n care acesta este `nvinuit de infrac]iunile de `n[el\ciune [i de fasificare de moned\, al\turi de Remus Vasilic\ Beghian [i Costel Sorin Pl\mad\ a fost trimis spre rejudecare de c\tre magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava. ~n acest sens au fost admise at=t recursurile declarate de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i dar [i de inculpatul Ilie Ple[ca. Drept consecin]\, judec\torii suceveni au dispus casarea `n totalitate a sentin]ei pronun]ate de Judec\toria R\d\u]i fiind men]inute actele procedurale dispuse de prima instan]\.
Pe data de 4 iulie a.c., magistra]ii r\d\u]eni l-au condamnat pe Ple[ca la pedeapsa de 1,8 ani `nchisoare pentru s\vâr[irea infrac]iunii de falsificare de moned\ sau alte valori `n form\ continuat\, `n total 7 acte materiale, [i tot la aceea[i pedeaps\ de 1,8 ani `nchisoare, pentru s\vâr[irea infrac]iunii de `n[el\ciune `n form\ continuat\. De asemnea a fost amendat cu 3.000 lei pentru s\vâr[irea infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c\tre o persoan\ care nu posed\ permis de conducere [i cu suma de 2.000 lei pentru s\vâr[irea infrac]iunii de fals material `n `nscrisuri oficiale.
~ns\ conform legilor `n vigoare, Judec\toria R\d\u]i a stabilit ca acestuia s\ fie aplicat\ pedeapsa `nchisorii cea mai mare [i anume un an [i opt luni. {i tot conform legilor `n vigoare, aceea[i magistra]i l-au scutit pe inculpat s\ `[i petreac\ timpul dup\ gratii, suspend=nd executarea pedepsei. Sorin Costel Pl\mad\ a fost [i el condamnat, tot cu suspendare, la o pedeaps\ ceva mai scurt\, un an [i [ase luni.
Faptele de care au fost acuza]i vicovenii s-ar fi produs `n luna iunie a anului trecut, ace[tia cump\r=nd de la mai multe persoane autoturisme [i vite [i pl\tind cu bani fal[i.
~n prezent, datorit\ decizei Cur]ii de Apel Suceava, cauza va fi rejudecat\ tot de aceea[i instan]\ unde s-a desf\[urat [i prima faz\ a acestui dosar. (P.B.)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …