Sunday , October 2 2022

Viceprimarul Marian Andronache cere asociațiile de proprietari să aibă în vedere noile prevederi referitoare la convocarea adunărilor

Asociațiile de proprietari trebuie să organizeze Adunări generale, până la sfârșitul pri­mului trimestru al acestui an. Anunțul a fost făcut, ieri, de viceprimarul municipiului Su­ceava, Marian Andronache.

„Proprietarii trebuie anunțați, prin afișare la loc vizibil și pe bază de tabel nominal convocator, sau în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut de­­clarat și confirmare de primire (noutatea Legii nr. 196/2018), asupra datei adu­nării generale a asociației de proprietari cu cel puțin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc, inclusiv cu privire la ordi­­nea de zi a adunării ­ge­ne­rale”, a declarat vice­­primarul de Suceava, Marian Andro­nache.

Potrivit acestuia, adunările generale ordinară se desfă­șoară în primul trimestru al fiecărui an (până pe data de 31 martie) conform art.47 din din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Dacă nu este întrunit cvorumul necesar de 50%^1 la prima adunare generală, adu­narea va fi suspendată și reconvocată în termen de maxim 15 zile de la data primei convocări.

La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați pe bază de tabel nominal convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, sau prin afișare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora. „Dovezi ale convocării și reconvocării constituie afișul de la avizier, tabelul nominal convocator cu semnături și confirmările de primire ale scrisorilor recomandate trimise proprietarilor ce nu au putut fi con­vocați pe bază de sem­nătură în tabelul nominal convocator”, a declarat Marian Andronache.

„Eu țin foarte mult la respectarea noii legi și nu voi face niciun rabat de la ea privind procedura de convocare a adunărilor generale”, a declarat Marian Andro­nache. (D.P.)

 

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …