Thursday , February 9 2023

Vernisajul expozitiei „Expresii ale Eului”

Dou\ proaspete absolvente ale Sec]iei de Pictur\ din cadrul Academiei de Arte din Ia[i [i-au deschis, ieri, prima lor expozi]ie personal\, la Suceava. Este vorba despre Ioana Palamar [i Lucica Nu]u, ambele din jude]ul Suceava. Expozi]ia lor se intituleaz\ „Expresii ale Eului” [i este g\zduit\ de Galeria de Art\ „Ion Irimescu” din Suceava. Vernisajul a avut loc, miercuri, pe 28 septembrie, la ora 16.00.
Cele dou\ tinere expozante, absolvente ale sec]iei de Pictur\ de la Universitatea de Arte Plastice, Decorative [i Design din Ia[i [i care urmeaz\ acum primul an de masterat, au prezentat publicului sucevean un num\r total de 17 lucr\ri executate `n tehnica culorilor acrilice pe p=nz\ [i pe lemn de pal, desene [i picturi realizate pe coli de h=rtie [i placaj.
Expozi]ia a fost prezentat\ de profesoara Bogdana Ra[cu, nu `ninte ca Lucia Pu[ca[u, pre[edinta Filialei Arti[tilor Plastici, s\ fac\ o prezentare a celor dou\ tinere artiste. Men]ion\m c\ la acest vernisaj a participat, din partea autorit\]ilor sucevene, viceprimarul Viorel Seredenciuc, at=t Lucia Pu[ca[u, c=t [i Bogdana Ra[cu declar=ndu-se impresionate de prezen]a viceprimarului [i spun=nd c\ nu ar fi deloc r\u dac\ acesta [i, de altfel, autorit\]ile `n general [i-ar face un obicei din a participa la vernisajele arti[tilor de pe plan local.
~n ce prive[te cele dou\ tinere, men]ion]\m c\ Lucica Maria Nu]u s-a n\scut `n P\ltinoasa [i a urmat cursurile Liceului ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului. Ioana Palamar este n\scut\ `n R\d\u]i [i a absolvit Colegiul Tehnic R\d\u]i, filologie. (D.P.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …