Sunday , May 16 2021

Vantul turbat de zilele trecute a rupt copaci si a smuls acoperisuri la Radauti, Suceava si Falticeni

N pompierii din jude] au avut mult de lucru `n week-end din cauza v=ntului puternic ce s-a manifestat `n `ntreg jude]ul n `n special `n cursul zilei de s=mb\t\, pompierii r\d\u]eni au fost chema]i s\ `ndep\rteze copacii c\zu]i [i tabla sau ]igla de pe acoperi[urile smulse de v=nt n `n Suceava, pompierii au fost solicita]i s\ consolideze acoperi[ul afectat de v=nt al unui bloc de vizavi de METRO, s\ taie un copac `n I]cani [i s\ `ndep\rteze buc\]i dintr-un acoperi[ distrus pe strada Privighetorii

V=ntul puternic ce a b\tut `n acest week-end `n jude]ul nostru a produs pagube `n mai multe localit\]i urbane, fiind nevoie de interven]ia pompierilor pentru eliminarea efectelor acestor evenimente.
Astfel, `ncep=nd cu s=mb\t\ diminea]\, `ncep=nd cu ora 5.00, deta[amentul de pompieri R\d\u]i a intervenitpentru a defri[a un arbore, c\zut în urma unui accident rutier  – un VW Passat a intrat în coliziune cu arborele, doborându-l, care bloca accesul pe Calea Cern\u]i [i pe linia ferat\ `n localitate. La ora 8.00, pompierii r\d\u]eni au intervenit pe strada Prim\verii [i t\iat un alt arbore, doborât de v=nt, care era ag\]at de firele de înalt\ tensiune, fiind în pericol de pr\bu[ire. Dup\ jum\tate de or\ aceia[i pompieri din R\d\u]i au t\iat un arbore c\zut pe carosabil, ce îngreuna traficul rutier [i pietonal de pe stada  Volov\]ului, din municipiu.
Pe la ora 9.00, militarii r\d\u]eni au intervenit pentru consolidarea unor elemente de construc]ie  – coli de tabl\ desprinse la un bloc de locuin]e, de pe strada General Iacob Zadik  din municipiul R\d\u]i, iar la ora 9.30, au intervenit pentru îndep\rtarea unor pl\ci de ]igl\ care erau în pericol de c\dere, punând în pericol trec\torii [i autovehiculele parcate în zon\.
De lucru au avut [i pompierii f\lticeneni. Astfel, Deta[amentul de pompieri F\lticeni a intervenit s=mb\t\ diminea]\ pe la ora 8.30, pentru t\ierea unui brad c\zut pe firele de curent electric, în curtea Bisericii cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil”  din comuna Râ[ca, punând în pericol alimentarea cu energie electric\ a loca[ului.
La ora 10.50, militarii f\lticeneni au t\iat un nuc doborât în urma vântului puternic, care bloca calea de acces, pe strada Sergent Sava, din municipiul F\lticeni.
Deta[amentul de pompieri F\lticeni a intervenit, `n aceea[i zi, pe la  12.30, pentru degajarea unui stâlp de iluminat public care era în pericol de pr\bu[ire, punând în pericol trec\torii [i autovehiculele din zon\.
La ora 13.40, pompierii f\lticeneni s-au deplasat pe strada Sucevei  din municipiul F\lticeni, unde au îndep\rtat aproximativ 15 metri p\tra]i de tabl\, de pe acoperi[ul unei case de locuit, iar la ora 14.19, au intervenit pe strada Ana Ip\tescu, la {coala General\ nr. 3, unde au îndep\rtat de pe acoperi[ cinci metri p\tra]i de tabl\.
~n aceea[i zi, la ora 12.30, Deta[amentul de pompieri Suceava a intervenit cu un echipaj pentru a consolida aproximativ 50 de metri p\tra]i de învelitoare din tabl\, de pe acoperi[ul unui bloc de locuit, de pe strada 1 Decembrie 1918  – vis-a-vis de METRO, blocul “ABC”. Militarii au îndep\rtat [i buc\]i de c\r\mid\ desprinse din zidul acoperi[ului, care prezentau pericol de pr\bu[ire peste trec\tori [i autovehiculele din zon\. La aceea[i or\, un alt echipaj al pompierilor suceveni a t\iat un pin, care era în pericol de pr\bu[ire peste o locuin]\ particular\, situat\ pe strada G\rii din în cartierul I]cani.
S=mb\t\ dup\ amiaz\, pe la ora 16.20, aproximativ 50 de metri p\tra]i de elemente de construc]ie  – [tablat, au fost desprinse din acoperi[ul unui bloc de locuit, de pe strada Privighetorii nr.4, fiind în pericol de pr\bu[ire peste trec\tori [i autovehicule. {i acestea au fost îndep\rtate de c\tre militarii Deta[amentului de pompieri Suceava. (A.T.)

Vezi si

Absolvenții învățământului profesional și postliceal nu mai susțin probele practice și cele scrise. Candidații vor avea de elaborat doar un proiect

Ministerul Educației a decis anularea probelor practice și a celor scrise pentru certificarea calificării profesionale …