Sunday , July 21 2024

Valutistul Gulei si-a recuperat cele trei miliarde de lei confiscate in primavara de politisti

N dup\ ce, `n 24 februarie a.c., o scaco[\ cu bani apar]in=nd valutistului  Daniel Andronic Gulei a fost ridicat\, dup\ ce a fost abandonat\ `ntr-o cas\ de schimb valutar, anchetatorii au decis recent s\ restituie cele trei miliarde de lei, `n bani rom=ne[ti [i valut\, de]in\torului n restituirea s-a decis pentru c\ nu s-a f\cut dovada c\ banii provin dintr-o afacere ilicit\ n un alt argument pentru restituirea banilor vizeaz\ prevederi ale Constitu]iei, care garanteaz\ proprietatea

Saco[a cu bani apar]in=nd valutistului Daniel Andronic Gulei confiscat\ `n luna martie a acestui an `n care erau trei miliarde de lei vechi `n lei rom=ne[ti [i valut\ au fost restitui]i acestuia, de anchetatori. Acest lucru s-a f\cut pentru c\  nu s-a dovedit c\ banii provin dintr-o afacere ilicit\ sau `n urma unei infrac]iuni iar `n aceste condi]ii organul de cercetare penal\ a fost obligat s\ restituie sumele de bani re]inute. M\sura a fost luat\, conform deciziei luate de anchetatori [i `n conformitate cu prevederile Constitu]iei Rom=niei, care garanteaz\ proprietatea. Astfel de m\suri nu constituie de altfel un caz singular, spun cei care au anchetat cazul Gulei, care este de fapt parte `ntr-un dosar mai amplu cercetat de organele de anchet\.
~n seara zilei de 24 februarie a acestui an, cunoscutul valutist sucevean Daniel Gulei Andronic a fost urm\rit de poli]i[tii suceveni care doreau s\ afle de unde vin [i `ncotro se duc banii pe care acesta `i purta prin parcarea din fa]a Pie]ei Centrale. Daniel Gulei Andronic  a sim]it c\ poli]i[tii sunt pe urmele sale [i a `ncercat s\ plaseze saco[a `n care avea circa trei miliarde de lei vechi, partenerului de afaceri Costel Aure[, care avea o cas\ de schimb  valutar `n incinta fostului magazin DOMO de l=ng\ Pia]a Central\. ~n acea sear\, Daniel Gulei Andronic, sim]ind c\ poli]i[tii sunt pe urmele sale, a scos din portbagajul ma[inii parcate `n zona “Cuptorul de Aur”, saco[a `n care avea banii [i a intrat `n casa de schimb valutar patronat\ de amicul s\u Costel Aure[, `n incinta fostului magazin DOMO din apropiere. Aure[ a refuzat s\ primeasc\ dincolo de ghi[eu banii lui Gulei. ~n aceste condi]ii, Daniel Gulei Andronic a abandonat saco[a cu bani, l=ng\ perete [i a plecat. ~n urma sa au venit poli]i[tii care au g\sit saco[a cu bani. Imediat a ap\rut [i Gulei, care a declarat c\ saco[a cu bani `i apar]ine.  Ulterior, Daniel Gulei Andronic a fost chemat la Poli]ie s\ explice de unde provin banii.
N O domni[oar\ de la Academia de Poli]ie, f\cut\ eroin\ de presa central\ `n cazul valutistului Gulei, spre necazul poli]i[tilor suceveni
Dup\ aproape dou\ luni de le producerea evenimentului, posturile na]ionale de televiziune au scos `n eviden]\ meritul deosebit al unei eleve de la Academia de Poli]ie “Alexandru Ioan Cuza” care [i-a tras toate meritele din ac]iunea organizat\ de poli]ie `n dup\ amiaza zilei de 24 februarie a.c.
Venit\ `n practic\ la IPJ Suceava, domni[oara student\ a relatat, al\turi de profesorii de la Academie, cum a reu[it s\ dea lovitura de imagine a vie]ii ei.
Cotidianul Obiectiv de Suceava ar\ta atunci cum un post central de televiziune [i ulterior presa bucure[tean\  au construit un eveniment, lansând pe pia]\ o “vedet\” a c\rei ac]iune, scoas\ din context, ar putea fi demn\ de admira]ie. Elena Scrijolschi, student\ în anul III la Facultatea de Poli]ie, care se afla în stagiu de practic\ la Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Suceava, a g\sit o saco[\ în care se aflau 100.000 de euro. Conform Biroului pentru rela]ii publice al Academiei de Poli]ie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucure[ti, studenta a descoperit saco[a `n care se aflau banii lui Gulei [i l-a informat imediat pe [eful echipei din care f\cea parte, în leg\tur\ cu acest lucru. Întrebat\ dac\ n-a fost tentat\ s\ p\streze banii pentru sine, Elena Scrijoschi a spus c\ nici m\car nu i-a trecut asta prin minte, “[tiind de la p\rin]ii s\i c\ banii nemunci]i nu aduc nicio bucurie”
Tân\ra aspirant\ la statutul de poli]ist a provocat atunci, prin declara]iile sale, sup\r\ri mari la nivelul Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava. Conducerea IPJ Suceava a transmis prin purt\torul de cuv=nt c\, atunci  când a “g\sit” banii, domni[oara student\ f\cea parte dintr-o echip\ format\ din lucr\tori ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ care desf\[ura o ac]iune de verificare printre valuti[tii suceveni. Mai apoi, toate informa]iile legate de ac]iuni ale organelor de poli]ie pot fi f\cute publice doar dup\ ce anchetatorii unui anumit caz consider\ c\ acestea, dac\ sunt f\cute publice, nu d\uneaz\ anchetei. Despre valutistul Gulei legenda spune c\ ar gestiona valuta unor poli]i[ti cu func]ii importante din IPJ Suceava. Despre el se [tie, de asemenea c\ la începutul anului trecut, a fost jefuit de circa 100.000 de euro, chiar în curtea casei sale din Ipote[ti. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …

No comments

  1. Mai Constantine se vede clar ca esti un calic care traiesti din banii statului tu de ce nu incerci sa faci ceva pe pielea ta nu astepta sa traiesti doar din banii cobtribuabilului ACEST OM A FURAT CEVA????? SAU NU A PLATIT 3000 DE IMPOZITE DE TOT FELUL DIN CARE SA SUGI SI TU CEVA DACA NU AI CE SUGE……

  2. Daca acei bani nu au fost obtinuti ilicit , atunci care este provenienta lor? Credeti ca suntem chiar tampiti de tot sa credem toate balivernele voastre . Adevarul e unul singur: Banii sunt obtinuti din tranzactii ilicite si o parte din ei sunt a unor persoane sus puse pentru a fi inmultiti, cum putea sa accepte pierderea lor? Asa ca au fost restituiti si totul este OK.Ce vreti traim in romania si asta spune tot.