Tuesday , November 29 2022

„Vacuta electronica”, atacata de taranii care vand lapte in peturi

De mai bine de un an de zile, `n trei pie]e sucevene, locuitorii au posibilitatea de a-[i procura lapte proasp\t prin intermediul automatelor  amplasate `n pia]a Burdujeni, pia]a Mic\ [i Obcini. Investi]ia distribuitorului este una destul de ridicata, un aparat cost=nd aproximativ 8.000 de euro. Dac\ la `nceputul acestei afaceri, `ntreprinz\torul s-a vazut descurajat de „av=ntul” sc\zut al sucevenilor de a-[i cump\ra lapte de la aceste automate, se pare c\ `n prezent v=nz\rile zilnice ating [i 15.000 lei vechi. Primii care s-au sim]it amenin]a]i de”v\cu]a electronic\”, au fost cei care comercializeaz\ lapte `n peturi neigienice, oameni simpli de la ]ar\ care `ncearc\ s\ v=nd\ produse din propria gospod\rie. Sim]ind poten]ialul v=nz\rilor de lapte proasp\t [i curat de la tonomat, ]\ranii au apelat la metode mai pu]in loiale pentru a-[i salva mica afacere, `ncerc=nd blocarea aparatelor prin introducerea `n spa]iul de inserare a fiselor buc\]i de be]e, s=rme, frunze sau fise `ndoite. }\ranii care aduc zilnic lapte în pia]\ au privit, `nc\ de la `nceput, cu invidie c\tre tonomatul care le amenin]a afacerea.
Direrctorul DSVSA Suceava, Petrea Dulgheru, a ar\tat c\ laptele oferit de aparatele moderne provine direct din ferma produc\torului, care `ndepline[te totodat\ [i func]ia de transportator [i distribuitor. „Aceast\ form\ de comercializare, f\r\ intermediari este igienic\, modern\ [i aduce c=[tiguri imediate. Laptele nu este adunat din colectur\, este proasp\t, nepasteurizat, iar automatele sunt func]ionale non-stop. ~n urma reu[itei acestei afaceri, un nou tonomat ureaz\ a fi amplasat `ntr-o loca]ie sucevean\”, a explicat Petrea Dulgheru. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …

No comments

  1. UNDE in Obcini este acest automat? Au publicat si cei de la cealalta publicatie un articol similar, dar nimeni nu zice unde este automatul din Obcini. Vreau sa cumpar de la el.

  2. “… zilnice ating si 15.000 lei vechi. ”
    Greseala.
    Poate lei noi