Tuesday , June 18 2024

USV sustine `ncep=nd de saptam=na viitoare primele traininguri dedicate studentilor de anul I

Centrul de Consiliere [i Orientare `n Carier\ din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” invit\ studen]ii din anul I, `n perioada 18 octombrie- 26 octombrie, la primul lor training, `nt=lnire la care se vor dezbate subiecte fierbin]i de mare interes pentru boboci. Centrul de Consiliere [i Orientare în Carier\ (CCOC) este parte component\ a USV ce are ca obiective principale informarea [i consilierea educa]ional\ a studen]ilor din universitate, consilierea [i orientarea în carier\ a studen]ilor universit\]ii sau oferirea unui feed – back conducerii universit\]ii în ceea ce prive[te angajabilitatea absolven]ilor,
Cei care doresc s\ se `nscrie la training trebuie s\ trimit\ la adresa [email protected] datele personale, precum [i `ntreb\rile la care dore[te s\ afle r\spuns. Trainingurile se vor ]ine `n zilele de 18, 20, 24 [i 26 octombrie, `ntre orele 14:00 [i 16:00. Locurile sunt gratuite dar [i limitate. Centrul de Consiliere poate oferi permanent o gam\ larg\ de servicii psihologice (evaluare [i consiliere psihologic\, psihoterapie) tuturor celor interesa]i, atât în cadrul comunit\]ii academice cât [i a întregii comunit\]i. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: