Sunday , January 29 2023

USV sustine `ncep=nd de saptam=na viitoare primele traininguri dedicate studentilor de anul I

Centrul de Consiliere [i Orientare `n Carier\ din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” invit\ studen]ii din anul I, `n perioada 18 octombrie- 26 octombrie, la primul lor training, `nt=lnire la care se vor dezbate subiecte fierbin]i de mare interes pentru boboci. Centrul de Consiliere [i Orientare în Carier\ (CCOC) este parte component\ a USV ce are ca obiective principale informarea [i consilierea educa]ional\ a studen]ilor din universitate, consilierea [i orientarea în carier\ a studen]ilor universit\]ii sau oferirea unui feed – back conducerii universit\]ii în ceea ce prive[te angajabilitatea absolven]ilor,
Cei care doresc s\ se `nscrie la training trebuie s\ trimit\ la adresa [email protected] datele personale, precum [i `ntreb\rile la care dore[te s\ afle r\spuns. Trainingurile se vor ]ine `n zilele de 18, 20, 24 [i 26 octombrie, `ntre orele 14:00 [i 16:00. Locurile sunt gratuite dar [i limitate. Centrul de Consiliere poate oferi permanent o gam\ larg\ de servicii psihologice (evaluare [i consiliere psihologic\, psihoterapie) tuturor celor interesa]i, atât în cadrul comunit\]ii academice cât [i a întregii comunit\]i. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …