USV nu renunță la probele pentru admiterea din acest an. Cifra de școlarizare și calendarul admiterii au fost actualizate

reportersite
4/06/20 ora:11:25pm

A fost modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea perioadelor de înscriere și interviu, din sesiunea iulie, cu două zile. Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. USV propune pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate rromilor. Alte 1.482 locuri sunt pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni și două locuri pentru rromi  

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat în Consiliul de Administrație din data de 26 mai repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, de masterat și doctorat, dar și pentru programele universitare de conversie profesională, aferentă concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021.

Potrivit acesteia, USV propune pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate rromilor, toate fiind alocate specializării Administrație publică.

Pentru specializările nou înfiinațate Tehnică dentară, științe gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Robotică, Autovehicule rutiere și Asistență Socială se vor face înscrieri dacă autorizarea provizorie va fi aprobată în Consiliul ARACIS până la data de 3 iulie a.c. USV precizează că programele acestea se activează în condițiile în care este publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern cu privire la actualizarea programelor de studiu care vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Pentru cei interesați de învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de licență.

În oferta pentru admiterea ce va debuta în luna iulie sunt cuprinse și 1.482 locuri pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni și două locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare a universității sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul de Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, propunerea de repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul Educației prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă.

Perioadele de înscriere și interviu din sesiunea iulie au fost prelungite

Tot în ziua de 26 mai, a mai fost adoptată o hotărâre de CA al USV prin care a fost modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea perioadelor de înscriere și interviu, din sesiunea iulie, cu două zile.

”Se modifică perioadele de înscriere și interviu, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie profesională, de la data 8-15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde există probe, și 8-17 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde nu există probe, la data de 6-15 iulie și 6-17 iulie”, se precizează în hotărârea Consiliului de Administrație (CA) al USV din data de 26 mai.

Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. Drept urmare, universitatea suceveană nu a renunțat la probele pentru admiterea din acest an, așa cum au decis alte universități din țară, din cauza situației create de pandemia provocată de COVID-19. În general, facultățile sucevene organizează, pentru anumite specializări, probe de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, care sunt evaluate cu calificative Admis/ Respins. Altele au probe specifice domeniului de studiu. Spre exemplu, Facultatea de Educație Fizică și Sport va organiza probele sportive, notele obținute de candidați reprezentând 70% din media finală de admitere sau, în cazul testului motric, nota va conta în proporție de 40%. Facultatea de Istorie și Geografie va testa candidații înscriși la specializarea Asistență socială organizând interviuri pentru testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, iar Facultatea de științe ale Educației organizează o probă eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor vocaționale (desen, muzică, dicție).

S-a decis și modificarea domeniilor de doctorat pentru care se organizează admitere în luna iulie, eliminându-se domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate și Economie, precum și perioadele de înscrieri și de susținere a examenului de competență lingvistică, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclul de studii universitare de doctorat, de la data de 8-15 iulie la data de 6-16 iulie. Asftel, în sesiunea iulie 2020 candidații se vor putea înscrie la studiile de doctorat doar în domeniile Ingineria produselor alimentare și Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Examenul de competență lingvistică va avea loc în perioada 6-16 iulie, iar colocviul de admitere se va desfășura între 16-20 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi afișate în data de 20 iulie, urmând ca înmatricularea candidaților să aibă loc între 20-24 iulie. (Oana NUȚU)