Wednesday , November 29 2023

USV `ncepe preselectia celor mai frumosi boboci

Ca `n fiecare an, studen]ii Universit\]ii “{tefan cel Mare” `[i vor alege cei mai frumo[i boboci, iar cei care vor s\ intre `n compete]ia pentru ob]inerea titlului de Miss sau Mister USV 2011 se pot `nt=lni cu organizatorii sâmb\t\, 8 octombrie, la orele 12:00, în Corpul E, în fa]a Rectoratului. Bobocii care doresc s\ apar\ pe scena balului din acest an trebuie s\ fie “prezentabili, entuzia[ti, cu umor, fresh, carismatici sau s\ aib\ talent artistic” .“Spre deosebire de celelalte edi]ii c=nd aproape am l\sat fie la voia `nt=mpl\rii, fie la m=na organiza]iilor studen]e[ti organizarea balului, `n acest an Inspectoratul USV se va implica `n totalitate. Va fi prezent\ la eveniment [i trupa Odyssey, va fi organizat un spectacol de dansuri populare sus]inute de Ansamblul Arcanul [i un Café-concert asigurat de oameni din interiorul universit\]ii. Cei care vor s\ participe, le propunem s\ fie prezen]i la `nt=lnirea de s=mb\t\ cu regizorul `ntregului spectacol”, a declarat prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rectorul USV. Acesta a lansat tuturor bobocilor invita]ia de a se implica `n activit\]ile `ntreprinse de universitate [i la evenimente de acest gen. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …