Tuesday , January 31 2023

USV este, timp de doua zile, gazda pentru 60 de reprezentanti ai universitatilor francofone din 16 tari europene

Universitatea „ {tefan cel Mare” g\zduie[te `ncep=nd de vineri “Adunarea general\ a rectorilor universit\]ilor francofone din Europa central\ [i oriental\”, primul eveniment de acest gen din regiunea nord-estic\ a Rom=niei. Ceremonia de deschidere a simpozionului a avut loc vineri, `ncep=nd cu orele 10:00, `n Auditorium Joseph Schmidt, unde peste 60 de reprezentan]i ai universit\]ilor francofone din 16 ]\ri europene au fost prezen]i.
Reprezentan]i ai universit\]ilor care s-au al\turat evenimentului provin din Albania, Armenia, Bulgaria, Croa]ia, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina. Evenimentul este organizat în colaborare cu Comitetul de Pilotaj al Conferin]ei Rectorilor universit\]ilor membre ale Agen]iei Universitare a Francofoniei în Europa central\ [i oriental\ -CONFRECO, având sprijinul Biroului pentru Europa central\ [i oriental\ al Agen]iei universitare a Francofoniei.
Pentru prima dat\  s-a discutat `n cadrul adun\rii  despre crearea unei Asocia]ii Interna]ionale a universit\]ilor francofone din Europa Central\ [i Oriental\. Ziua de vineri a fost consacrat\ unei mese rotunde cu tema “Les universités de l’Europe centrale et orientale face à la modernisation sociétale”, manifestare s-a înscris în seria evenimentelor dedicate celei de-a 50 -a anivers\ri a Agen]iei universitare a Francofoniei.
Ast\zi, participan]ii vor putea candida pentru func]iile de Pre[edinte, Vice-pre[edinte [i Membrii ai biroului director al noii Asocia]ii. Procesul electoral se va desf\[ura prin vot secret.

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …