Tuesday , January 31 2023

USV derulează proiectul „Motivație Academică în Ştiințe Inginerești” (MASI)

Proiectul derulat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor, intitulat Motivație Academică în Ştiințe Inginerești (MASI), aflat în plin proces de implementare (2017 – 2020), este dedicat studenților din anul I ai facultății și cuprinde un set complex de activități de tutoriat studențesc, organizarea de cercuri și activități nonformale de motivare și orientare în carieră.usv suceava obiectiv

În primele 6 luni de implementare a proiectului ROSE – MASI, 120 de studenți din anul I ai Facultății de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor din Suceava, provenind din grupuri dezavantajate sau aflați în situații de risc, au beneficiat de activitățile organizate de 12 cadre didactice și 10 studenți voluntari din anii terminali. Cele mai apreciate activități au fost cele de consiliere profesională și tutoriat, worksho­p-urile care au pus în evidență dezvoltarea exponențială a tehnologiilor moderne și impactul lor asupra societății, vizitele de studiu la muzee, contactul direct cu mari companii naționale cu activitate în domenii prioritare în Romania (IT, energie, mediu) și deplasările organizate pe platforme de producere a energiei electrice din surse regenerabile. O primă evaluare a rezultatelor derulării proiectului Motivație Academică în științe Inginerești indică faptul că, la nivelul județului Suceava, trecerea tinerilor de la mediul preuniversitar la cel universitar se produce cu ușurință și, totodată, că studenții suceveni din anul I au motivația necesară parcurgerii pregă­tirii de specialitate, aspecte ce facilitează integrarea acestora în firme din domeniul cal­culatoarelor, informaticii, energeticii sau al sistemelor electrice.

„Pornind de la faptul că planul de învățământ pentru domeniile de studii inginerești conțin în primul an preponderent discipline fundamentale (matematică, fizică, programare etc.), descurajante pentru unii studenți, proiectul derulat la nivelul facultății noastre reușește să facă o incursiune în domeniul de pregătire al studenților prin prezentări, workshop-uri, vizite de studiu, întâlniri cu absolvenți ai facultății, introducere în antreprenoriat, orientare în carieră și consiliere profesională, dezvoltarea gândirii creative prin activități de inovare și inventică, tutoriat, îndrumare și sprijin”, a declarat directorul de proiect, prof. dr. ing. Laurențiu Dan Milici. (O.S.)

 

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …