Unul dintre autorii jafului de la Dornesti vrea sa ia totul asupra lui

reportersite
25 octombrie 2010, 21:29

N timi[orenii care l-au f\cut la pont pe afaceristul dorne[tean Adrian Frunz\ au `ncercat, duminic\ sear\, `n fa]a instan]ei, s\ dea toate pe una, unul dintre ei declar=nd c\ este singurul vinovat `n acest caz n din locuin]a lui Adrian Frunz\, trei indivizi din jude]ul Timi[ au furat 70.000 de euro, 17.000 de lire sterline [i 30 de milioane de lei vechi n cei trei timi[oreni au fost aresta]i pentru 29 de zile

Autorii jafului de la Dorne[ti  au fost aresta]i duminic\ sear\ de magistra]ii de la Judec\toria R\d\u]i, dup\ ce vreme de mai multe ore au fost audia]i de poli]i[ti. ~n fa]a judec\torilor, Iulian Gorzan, Gheorghe R\zmeri]\ [i Adrian S\b\u au `ncercat s\ o scalde, duminic\ sear\ iar unul dintre ace[tia `n fa]a probelor evidente, a decis s\ ia totul pe spinarea lui.

Procurorii au `ns\ date certe c\ cel pu]in doi dintre cei trei tineri din jude]ul Timi[ prin[i `n fa]a unui local de striptease din Bistri]a au participat `n mod direct la jefuirea carei `n care locuie[te omul de afaceri dorne[tean Adrian Frunz\.

De asemenea, din declara]iile date `n fa]a anchetatorilor, ho]ii au recunoscut c\ au ac]ionat la pont, urm=nd s\ se stabileasc\ cine este persoana care le-a spus c\ `n casa lui Adrian Frunz\, `n loca]ii la `ndem=n\, pot g\si importante sume de bani.

De re]inut c\ `n seara zilei de s=mb\t\, 23 octombrie a.c. poli]ia a fost anun]at\  de c\tre o persoan\ din familia patronului dorne[tean Adrian Frunz\ c\ `n decurs de o or\, `ntre 18.00 [i 19.00, c=nd nu era nimeni acas\, persoane necunoscute au p\truns prin garaj, apoi prin buc\t\rie [i au ajuns `n dormitorul casei, unde au g\sit `ntr-un loc doar de familie [tiut cei 70.000 de euro, 17.000 de lire sterline, 3000 de lei [i 20 de grame de bijuterii din aur, toate aceste valori fiind sustrase.

Norocul lui Adrian Frunz\ a fost c\ [i-a ridicat cas\ chiar `n centrul comunei Dorne[ti, `ntre vila primarului [i c\minul cultural iar Prim\ria a amplasat `n zon\ camere video de supraveghere. ~n acest fel a fost identificat foarte u[or  automobilul BMW X5  cu num\rul de `nmatriculare TM 77 DUL, cu care au venit s\ dea spargerea timi[orenii. ~n scurt timp, ma[ina a fost pus\ `n urm\rire iar `n decurs de mai pu]in de patru ore, cei trei indivizi au fost g\si]i la un local de strip tease din Bistri]a, de unde au fost ridica]i [i adu[i la R\d\u]i, s\ dea socoteal\ pentru faptele lor. Conform anchetatorilor, 99% din suma furat\ de la Adrian Frunz\ a fost recuperat\, diferen]a fiind cheltuit\ pe traseu sau `n localul de striptease. (Neculai RO{CA)