Saturday , December 3 2022

Unul din cele doua parcuri promise de Primaria Suceava a fost realizat

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ parcul de pe strada Laz\r Vicol din cartierul George Enescu a fost finalizat, [i cet\]enii din zon\ se vor putea bucura acum de un parc nou [i bine pus la punct. Potrivit celor spuse de primar, parcul este situat `n apropierea unei unit\]i de `nv\]\m=nt a fost recent amenajat pe o suprafa]\ de teren din zon\ [i `n parcul respectiv au fost puse nou\ b\nci [i a fost amenajat un loc de joac\ pentru copii. Ion Lungu a precizat c\ a avut discu]ii cu conducerea asocia]iei de proprietari din zon\ [i c\, de[i unele persoane ar fi dorit locuri de parcare, s-a stabilit ca p=n\ la urm\ s\ se fac\ un p\cule]. De asemenea, primarul a mai men]ionat c\ urmeaz\ alte moderniz\ri la parcurile deja existente `n municipiul Suceava, dar [i crearea, `n viitorul apropiat, a unui nou parc `n apropiere de vechiul restaurant Moldova din cartierul Burdujeni, pe un teren ce apar]ine Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, aceasta fiind de altfel o alt\ promisiune a conducerii Prim\riei pe care edilul [ef inten]ioneaz\ s\ o duc\ la cap\t `n cea de-a doua parte a acestui an. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. parcul e pe strada Zorilor din cartierul George Enescu si are un loc sde joaca de cacat. 2 scrinciobe si un tobogan, mare realizare