Thursday , March 30 2023

UNPR Suceava a depus lista completa de consilieri pentru Consiliul Judetean

Candidatul pentru func]ia de pre[edinte al CJ, C\t\lina Vartic are `n spate o echip\ format\ din speciali[ti proveni]i din toate zonele jude]ului

UNPR Suceava a prezentat mar]i, odat\ cu depunerea candidaturii C\t\linei Elena Vartic pentru func]ia de pre[edinte a Consiliului Jude]ean Suceava [i lista candida]ilor pentru func]ia de consilier jude]ean din partea Uniunii Na]ionale pentru Progresul Rom=niei (UNPR). Primul loc pe lista candida]ilor la consilieril jude]eni este ocupat de C\t\lina Vartic, economist, urmat de inginerul Vasile Andronache, politologul Florin Marciuc, juristul Ovidiu Tudorici din C=mpulung Moldovenesc, profesorul Adrian Vieriu din Suceava, inginerul Floricel Babei din Suceava, juristul Stelian Simiganovschi din Gura Humorului, inginerul Arald Gabriel Dr\gan din F\lticeni, economistul Adrian Macovei din Suceava, profesorul Radu Pomohaci din R\d\u]i , Ilie Enache, tehnician constructor din Siret, Ilie Cute, administrator Vatra Dornei, inginerul electrician Dan – Cornel Motovele] din Sf=ntu Ilie, comuna {cheia, Constantin Bejinari, electrician din Todire[ti, Bogdan Adrian Nicolau, jurist; Nistor G\itan din Bosanci – ofi]er pensionar; Daniel Viziteu – tehnician, din Ude[ti; Gheprghe {cheuleac, consilier juridic din Stroie[ti: Florin Ceia, profesor din ora[ul Salcea; Narcisa Airoaei, inginer din municipiul Suceava; Dan Iulian Toader, factor po[tal din Rotop=ne[ti – Horodniceni; Rodica Ieremia, medic – municipiul Suceava; Viorel Ioan Cozmei – specialist rela]ii publice, din municipiul Suceava; Mihai Dutc\ – administrator din C=mpulung Moldovenesc; Sorin Bursuc – jurist din Dumbr\veni; Ioan Lucaci – silvicultor din Ad=ncata; Alexandru Vieru, profesor din Vulture[ti; Traian Andronachi, avocat din R\d\u]i; Mircia Calinciuc, fermier din Mili[\u]i; Gabriela Juverdeanu din C=mpulung Moldovenesc – profesor; Ilie Briniuc, ofi]er pensionar – Suceava; Lauren]iu Ilie Hu]uleac – profesor din C=mpulung Moldovenesc; Gheorghe Buznean – factor po[tal din Horodnic de Jos; Cristina Gabriela Ciobanu, profesor din Salcea; Dan Orendovici, agent de v=nz\ri din Gura Humorului; Riciard Gagiu, profesor din Suceava; Lauren]iu Coca, tehnician silvic din Berchi[e[ti; Adrian Popescu, maistru mecanic din Dr\goie[ti; Mircea Roibu, ofi]er pensionar din Bosanci; Petronela Elena Ungureanu, economist din Vatra Dornei; Lucian Nicu R\d\[an, profestor din Suceava; Petru T\n\suc, gestionar din Rotunda – LiteniMihai Radu Boicu , inginer din Suceava; Petri[or Munteanu, l\c\tu[ din Plopeni – Salcea. (N.R.)

Vezi si

Un elev de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, eliminat de la simularea examenului de Bacalaureat. Sute de absenți la proba la alegere

Miercuri, 29 martie, 4.931 de liceeni de clasa a XII-a din județul Suceava au susținut …

No comments

  1. Din ce fac bani profesorii si pensionarii de pe listele umflatei asteia de candideaza din partea partidului care era la guvernare cand le-au fost taiate sursele de subzistenta? Ca pensia numai venit suficient nu poate fi…