Tuesday , November 29 2022

UNPR încurajeaza fotbalul sucevean si fair-play-ul în politica

Sîmb\t\, 12 martie , a avut loc la Comlexul RAMIRO din Burdujeni “CUPA M|R}I{ORULUI “ la fotbal, competi]ie organizat\ de Uniunea  Na]ional\ pentru Progresul Romaniei Suceava, în parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ de Tineret [i Sport Suceava.
Au fost invitate 8 echipe , ale partidelor politice: PDL, PNL, PSD, UNPR, echipa Clubului de Presa Suceava, echipa OMNIASIG, echipa INTERCONTI, echipa PUB SPORT PENALTY.
Conform participan]ilor, a fost una din cele mai bine organizate competi]ii sportive de acest gen. A fost un spectacol  fotbalistic care a reusit sa trezeasc\ orgolii sportive ce au facut deliciul spectatorilor. Au fost prezen]i la competitie  importan]i oameni politici suceveni: de la PSD –  C\t\lin Nechifor, pre[edinte PSD Suceava, Ovidiu Don]u,  [i Ovidiu Milici, de la PNL  – Alexandru B\i[anu pre[edinte PNL Suceava, Marius Zm\u, Ilie Ni]\, Corneliu Vornicu, de la PDL – Lucian Har[ovschi pre[edinte al organiza]iei de tineret [i mul]i al]i membri ai partidelor politice sau aleg\tori. UNPR a reu[it s\ adune într-o competi]ie sportiv\ to]i actorii de pe scena politic\ sucevean\ [i  s\ arate c\ politicienii se pot uni pentru a sus]ine sportul [i cu siguran]\ se pot uni [i pentru binele cet\]enilor. Au fost oferite cupe [i medalii din partea organizatorilor. (O.S.)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …