Tuesday , December 6 2022

Universitatea s-a calificat `n semifinalele Cupei Rom=niei

Echipa suceveana a ajuns in careul de asi ai competitiei, dupa ce a trecut, ieri, cu scorul de 34-30 (16-18), de gruparea Stiinta Bacau, `n faza sferturilor de finala n `n semifinale, Universitatea va juca impotriva celor de la Pandurii Targu Jiu, intr-un meci programat, astazi, cu incepere de la ora 17.30, in direct la Digi Sport Plus n “vom `nt=lni o forma]ie incomod\, care `[i dore[te s\ joace finala pentru a prinde astfel un loc de cup\ european\”, consider\ antrenorul Leonard Bibirig n echipa local\ de handbal a primit, zilele trecute, o nou\ tran[a `n valoare de 200.000 din partea prim\riei

Universitatea Suceava s-a calificat `n semifinalele Cupei Rom=niei la handbal masculin, dup\ ce s-a impus, ieri, cu scorul de 34-30 (16-18), `n fata celor de la {tiinta Bac\u, `n sferturile de final\ ale competi]iei ce se desf\[oara `n aceste zile `n Sala Sporturilor din Drobeta Turnu Severin.
Scapa]i presiunea calific\rii `n cupele europene [i de euforia provocat\ de cucerirea medaliilor de bronz `n campionat, “studen]ii” au `nceput perfect meciul contra b\c\uanilor, lu=nd un avans de dou\ goluri `nca din debutul jocului, scor 3-1.
Aflat\ `n fa]a ultimului tren spre viitoarea edi]ie a cupelor europene, {tiin]a a echilibrat `nsa imediat ostilit\]ile din teren, restabilind mai `nt=i egalitatea la scorul de 4-4, pentru ca, p=n\ `n minutul 10, s\ se distanteze la trei lungimi, scor 7-4.
Echipa sucevean\ nu a cedat `ns\ complet ini]iativa [i s-a apropiat la un singur gol de adversar odat\ cu intrarea `n ultimele zece minute ale primei reprize, c=nd tabela de marcaj indica 12-11 `n favoarea grup\rii b\c\uane. Mai mult, peste alte cinci minute, “alb-alba[trii” au egalat situa]ia la 13-13, `n urma unui gol semnat de Ciubotariu [i l-au determinat astfel pe tehnicanul Eliodor Voica s\ solicite timp de odihn\. Minutul de respiro s-a dovedit de bun augur pentru {tiin]a, care a profitat de rat\rile taberei sucevene [i de superioritatea numeric\ din teren, intr=nd la pauz\ cu un avantaj de dou\ reu[ite, scor 18-16.
Repriza secund\ a `nceput dup\ aceia[i partitur\, `n care Universitatea s-a `ntrecut `n rat\ri [i pase gre[ite, Tama[ a f\cut adevarate minuni `n poarta b\c\uan\ [i gruparea din ora[ul lui Bacovia conducea `n minutul 35 la o diferen]\ maxim\ de patru reu[ite, scor 20-16.
~n ciuda ap\r\rii gresive prestate de adversari, trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig [i Stelian Bursuc a izbutit s\ g\seasc\ drumul spre gol [i a restabilit egalitatea la 21-21 `n minutul 42, la cap\tul unei serii de cinci reu[ite consecutive, `ncheiat\ de Gavriloaia pe contraatac.
De[i b\c\uanii au `ncercat s\ taie elanul “studen]ilor” printr-un nou time-out tehnic, forma]ia sucevean\ a continuat s\ fac\ legea pe teren. Pralea a ar\tat c\ nu este selec]ionat `nt=mpl\tor la echipa na]ional\, Gavriloaia a f\cut adev\rate ravagii `n banda dreapt\, {old\nescu s-a dovedit de neoprit `n postura de pivot pe faza ofensiv\ [i dup\ o nou\ [arj\ de patru goluri consecutive, “alb-alba[trii” s-au desprins, `n minutul 49, la scorul de 26-22.
Intra]i `n criza de timp, b\c\uanii nu au mai g\sit puterea s\ revin\ pe tabela de marcaj, fluierul final al brig\zii Pavel/State consemn=nd scorul de 34-30 `n favoarea Universit\]ii, care se calific\ astfel pentru al doilea an consecutiv `n semifinalele Cupei Rom=niei [i spulber\ visul {tiin]ei de a ajunge `n viitoarea edi]ie a cupelor europene.
Universitatea Suceava: Pralea (6 interven]ii), Andrei (5 interven]ii), Spiridon – Gavriloaia (8 goluri), Dediu (5), {old\nescu (5), Ciubotariu (4), Adomnic\i (4), Acatrinei (3), }u]u (3), Chiru] (2). Antrenori: Leonard Bibirig [i Stelian Bursuc.
{tiinta Bac\u: Tevzadze, Tama[ – Rotaru (7 goluri), Bondar (7), Ghi]\ (4), Petrea (4), Gurkovskiy (2), Dospinescu (2), P\unic\ (2), Ramba (1). Antrenori: Eliodor Voica [i Gabriel Armanu.

N Bibirig consider\ c\ preg\tirea fizic\ a f\cut diferen]a

La finalul meciului cu {tiin]a Bac\u, tehnicianul Leonard Bibirig a pus succesul Universit\]ii pe seama bunei condi]ii fizice a handbali[tilor suceveni [i a tacticii cu care a abordat repriza secund\, c=nd “studen]ii” au marcat de zece ori [i au primit doar dou\ goluri `ntr-un interval de doar zece minute. “Am `ntalnit o echip\ incomod\ [i ne bucur\m c\ ne-am calificat `n semifinale [i am atins astfel performan]\ din edi]ia de anul trecut a Cupei Rom=niei. La scorul de 17-21, am decis s\ schimb\m sistemul pe faza de ap\rare, iar acest lucru, coroborat cu preg\tirea fizic\ superioar\ pe care au ar\tat-o juc\torii no[trii, cred c\ ne-au ajutat foarte mult pe finalul meciului, c=nd am reu[it s\ `ntoarcem scorul [i s\ c=[tig\m”, a spus Leonard Bibirig.

N ~nt=lnesc Pandurii T=rgu Jiu, `n semifinalele de ast\zi

~n ceea ce prive[te jocul de ast\zi din semifinale, acolo unde Universitatea va `nt=lni gruparea Pandurii Targu Jiu, tehnicianul “studen]ilor” se a[teapt\ la o confruntarea la fel de dificil\ precum cea disputat\ `n compania {tiin]ei Bac\u, gorjenii r=vnind, la r=ndul lor, la o final\ sinonim\ cu calificarea `n viitorul sezon al cupelor europene. “Noi ne dorim s\ facem din nou un meci bun, dar vom `nt=lni o echip\ cel pu]in la fel de incomod\ precum {tiin]a Bac\u, av=nd `n vedere c\ gorjenii `[i doresc s\ joace finala pentru a prinde astfel un loc de cup\ european\”, a completat Bibirig.
Semifinala dintre Universitatea Suceava [i Pandurii T=rgu Jiu este programat\, ast\zi, cu `ncepere de la ora 17.30, `n direct la Digi Sport Plus. ~n sferturile de final\, gruparea gorjean\ a trecut, cu scorul de 37-30, de vicecampioana HC Odorhei.

N Elidor Voica nu-[i explic\ gre[elile handbali[ti b\c\uani

De partea cealalt\, antrenorul Eliodor Voica [i-a asumat o partea din vina elimin\rii grup\rii b\c\uane din Cupa Rom=niei, dar a r\mas masc\ la gre[elile copil\re[ti f\cute de elevii s\i pe parcursul meciului de ieri cu Universitatea. „Vina îmi apar]ine [i mie, dar s\ faci gre[eli copil\re[ti, s\ scapi mingea din mân\ într-un meci capital pentru noi în care trebuia s\ ne dep\[im limitele, e greu de explicat. Au fost meciuri extraordinare ale noastre, dar în finalul campionatului am fost ru[ino[i”, a declarat Eliodor Voica pentru presa online b\c\uan\.

N Au primit o nou\ tran[a de 200.000 de lei din partea prim\riei

~n alt\ ordine de idei, clubul Universitatea a primit `n aceste zile o nou\ tran[\ `n valoare de 200.000 din bugetul alocat de municipalitate pentru anul `n curs. “În aceast\ s\pt\mân\, am mai achitat doua miliarde de lei vechi c\tre echipa de handbal, în ideea de a se ajunge la zi cu salariile juc\torilor. Pân\ acum, s-a ajuns la 7 miliarde virate de c\tre prim\rie, din cele 10 alocate pentru acest an”, a anuntat ieri, in cadrul unei conferin]e de pres\, primarul Ion Lungu.

N Primarul Ion Lungu prefer\ ca Universitatea s\ se `nscrie `n Cupa Challenge

Edilul-[ef a men]ionat c\ ar prefera ca echipa sucevean\ s\ se `nscrie `n Cupa Challenge, pentru a-[i m\ri astfel [ansele de a cuceri [i un trofeu european, dup\ ce, `n urm\ cu doi ani, a pierdut finala aceleia[i competi]ii, `n fa]a celor de la UCM Re[ita. “Din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi s\ mergem în Challenge Cup, chiar dac\ ar fi variante [i pentru ale cupe europene. Trebuie s\ o spunem foarte clar: Challenge Cup este o competi]ie accesibil\ [i avem [anse s\ ne lu\m revan[a dup\ finala pierdut\ în 2009”, a precizat Ion Lungu, care a promis c\, din postura de primar, “va face tot posibilul pentru a asigura finan]area necesara unei asemenea performan]e europene”.
P=n\ acum, Universitatea Suceava a participat de dou\ ori în Cupa Challenge. În primul sezon, “studen]ii” au ajuns pân\ în final\, pierdut\ `n fa]a celor de la UCM Re[ita, iar anul trecut au fost elimina]I, în sferturi de final\, de c\tre forma]ia sloven\ RD Slovan Ljubljana. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

De Moș Nicolae, Gheorghe Flutur a dus daruri unei tinere familii din Șcheia care are cvadrupleți

Marți, 6 decembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat familia Balan, o familie …