Sunday , September 25 2022

Unele facultăți ale USV au decis modificarea structurii anului universitar prin prelungirea semestrului II și a sesiunii de examen, la solicitarea studenților

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică au decis, în Consiliile Facultăților, modificarea structurii anului universitar în curs, în condițiile în care toate activitățile didactice și examenele trebuie să se desfășoare online.

Unele facultăți din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au decis modificarea structurii anului universitar în curs, prin prelungirea semestrului II și a sesiunii de vară, în urma solicitărilor venite din partea studenților și a cadrelor didactice.

Conform Hotărârii Senatului USV nr. 66 din 7 mai, semestrul II al actualului an universitar urmează să se încheie pe data de 7 iunie, urmând ca între 8-28 iunie să aibă loc sesiunea de vară, iar restanțele ar trebui să fie susținute în perioada 29 iunie-5 iulie.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) a modificat structura anului universitar 2019-2020, prelungind perioada semestrului II, în urma consultării studenților săi, dar și a cadrelor didactice. ”Având în vedere Hotărârea Senatului 66/7.05.2020, solicitările individuale ale unor studenți și cadre didactice și discuțiile din ședința DCEA, am organizat o consultare a studenților din FIESC care, la întrebarea cu cât doresc prelungirea semestrului II: cu 1 sau 2 două săptămâni, 69,3% au optat pentru 2 săptămâni (din 495 de răspunsuri). Luând în considerare toate acestea, dar și numeroasele solicitări ale studenților din actualul an IV, Consiliul Facultății a decis următoarele: prelungirea cu 2 săptămâni a semestrului II la anii I-III, studii universitare de licență, și la anii I studii universitare de masterat. În cele două săptămâni se pot organiza recuperări, consultații, dar se pot desfășura și colocvii și examene pentru disciplinele cu activități didactice încheiate. În acest fel sesiunea de vară s-a mărit efectiv și vom putea să nu diminuăm calitatea după această perioadă de activitate didactică nenaturală cauzată de pandemie”, se arată într-un anunț al conducerii FIESC adresat studenților săi.

Noua structură, refăcută în detaliu, aprobată în ședința de vot electronic a Consiliului Facultății din perioada 18-19 mai, prevede că prelungirea cu o săptămână a semestrului II la anii IV, studii universitare de licență și mutarea sesiunii de reexaminare din iulie în septembrie, inclusiv pentru măriri de notă. ”Semestrul II al anului IV, prevăzut în Planul de învăţământ cu o durată totală de 14 săptămâni, se organizează în două perioade. În prima, de 11 săptămâni, se programează cumulat toate activităţile de curs şi aplicaţii prevăzute pentru 14 săptămâni. A doua perioadă, de 3 săptămâni, este dedicată activităţilor legate de elaborarea şi finalizarea proiectelor de diplomă”, se arată în documentul aprobat de conducerea FIESC.

Facultatea de Inginerie Alimentară a decis, pentru studiile de licență, anii I-III, și pentru cei din anul I la studii de masterat, prelungirea semestrului II până pe 21 iunie, iar sesiunea de examene de vară este programată în perioada 22 iunie-12 iulie, iar cei care au restanțe, le vor susține în sesiunea 13-19 iulie.

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a modificat, la rândul ei, structura anului universitar în curs, urmând ca sesiunea de examene de vară să înceapă pe 25 mai și să se încheie pe 14 iunie, pentru studenții de la cursurile de licență IF/ID, anul III, și pentru cei de la master, anul II. Studenții de la licență, din anii I și II, IF/ID și cei din anul I de la master, vor începe să susțină examenele sesiunii de vară în data de 15 iunie și vor încheia sesiunea pe 19 iulie. Examenele de licență sunt programate în perioada 9-13 iulie, iar cele de disertație între 20-26 iulie.

Toate activitățile didactice se vor desfășura doar on-line, în cazul laboratoarelor folosindu-se metode alternative de predare, precum prezentări video, simulări, proiecte, teme de cercetare etc. Practica de specialitate se va putea desfășura oricând, până pe data de 18 septembrie, dată la care trebuie încheiate situațiile școlare. Promovarea în an superior se va putea face dacă studentul îndeplinește cel puțin 50% din numărul minim de credite prevăzut în Regulamentul cadru privind activitatea profesională a studenților.

Anul universitar 2020-2021 va începe pe 5 octombrie, potrivit Hotărârii Senatului USV nr. 66 din 7 mai. (Oana NUȚU)

Vezi si

Canotaj: Sucevenii Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan au câştigat aurul în proba masculină de dublu rame la Mondiale

Echipajul alcătuit din sportivii români Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan a cucerit medaliile de aur …