Saturday , November 26 2022

Unde pandesc in acest weekend radarele Politiei sucevene

S=mb\t\:
Câmpulung Moldovenesc: DN 17 zona municipiului; DN 17 Vama – DJ 176 Vama; Vatra Dornei: DN 17 zona municipiului; Suceava: Calea Burdujeni, Cuza Vod\, DN 29 – Dumbr\veni; Calea Obcinilor, {oseaua Humorului, DN 17 – Stroie[ti; F\lticeni: DN 2 Dr\gu[eni – F=nt=na Mare; DN 2 R\d\[eni – Bune[ti; DN 2E R\d\[eni – Cornu Luncii; DN 15C Praxia – Boroaia; Gura – Humorului: DN 17 P\ltinoasa – V=rfu Dealului; DN 2E Capu Codrului – P\ltinoasa; Strada {tefan cel Mare; R\d\u]i: DN 17A Suceava – R\d\u]i; DN 2H Iacobe[ti – R\d\u]i; Siret: Zona ora[ului – Gr\me[ti – Zamostea; Vicovu de Sus: DN 2E, DN 2H [i DJ 209G.
Duminic\:
Câmpulung Moldovenesc: DN 17 Pojor=ta; DN 17 Vama – DJ 176 Vama; Vatra Dornei: DN 17 zona municipiului; DN 17 Dorna Candrenilor; Suceava: Calea Obcinilor, Aeroportului, DN 17; Gheorghe Doja, 22 Decembrie, DN 29A – Ad=ncata; F\lticeni: DN 2 R\d\[eni – Bune[ti; DN 2E R\d\[eni – Cornu Luncii; DJ 209A Cornu Luncii – M\lini; Mun. F\lticeni; Gura – Humorului: DN 17 P\ltinoasa – V=rfu Dealului; DN 2E Capu Codrului – P\ltinoasa; DN 2E P=rte[tii de Sus – Cacica;
Bdul. Bucovina; R\d\u]i: DN 2H R\d\u]i – Vicovu de Sus; Siret: Zona ora[ului – Calafinde[ti – {erb\u]i; Vicovu de Sus: DN 2E, DN 2H [i DJ 209G.
 

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …