Friday , September 30 2022

Un t=nar de 19 ani, fara carnet, s-a rasturnat `n mlastina cu Mercedesul abia cumparat, dupa care s-a facut nevazut

Ionu] Flutur, `n v=rst\ de 19 ani, f\r\ s\ posede carnet de conducere, s-a r\sturnat cu Mercedesul pe care `l cump\rase cu o zi `n urm\ `ntr-o mla[tin\, dup\ care a fugit de la locul accidentului n `nainte s\ plece, a avut `ns\ grij\ s\ scoat\ toate actele din autoturismul r\sturnat, precum [i pl\cu]ele de `nmatriculare n un prieten l-a transportat la Spitalul Municipal R\d\u]i al\turi de celelalte dou\ persoane pasagere ce au fost r\nite `n urma accidentului, `ns\ dup\ scurt timp a fugit [i din spital, fiind de neg\sit
Un t=n\r de 19, bucuros c\ [i-a cump\rat Mercedes, nu a mai ]inut cont de faptul c\ nu posed\ permis de conducere [i a ie[it cu ma[ina la o plimbare pe DN 2E, pe raza satului V`rfu Dealului, comuna P`rte[tii de Jos. ~ns\, din cauza lipsei de experien]\, t=n\rul a pierdut controlul volanului [i s-a r\sturnat `ntr-o mla[tin\.
Conform unui comunicat trimis de IPJ Suceava, joi `n jurul orei 03.30 Ionu] Flutur de 19 ani, din ora[ul Cajvana, conducea un autoturism Mercedes E300 `nmatriculat `n Bulgaria, având `n calitate de pasageri  pe G.P. de 15 ani din ora[ul Cajvana [i pe Cristina Foca, de 18 ani. T=n\rul nu a adaptat viteza la condi]iile de drum `n pant\, iar pe fondul lipsei de experien]\ `n conducere, a pierdut controlul asupra direc]iei, a p\truns pe contrasens, dup\ care a p\r\sit partea carosabil\ [i a ie[it `n decor, unde s-a r\sturnat pe cupol\, a rulat `nc\ aproximativ 25 metri, pe o suprafa]\ de teren ml\[tinoas\ aflat\ la o diferen]\ de nivel de circa 4 m. Imediat dup\ accident, cei trei au p\r\sit autoturismul avariat, f\r\ a raporta nimic Poli]iei. ~ns\ `nainte s\ fug\ din ma[ina r\sturnat\, ei au avut grij\ s\ scoat\ pl\cu]ele de `nmatriculre precum [i toate documentele autoturismului aflate `n interior. Ulterior, ace[tia au fost transporta]i de c\tre un prieten la Spitalul Municipal R\d\u]i. Pe timpul efectu\rii investiga]iilor medicale victimele Cristina Foca, care necesit\ 7 zile `ngrijiri medicale, Ionu] Flutur [i G.P. au p\r\sit incinta spitalului f\r\ `ncuviin]area personalului medical [i f\r\ a se prezenta la locul accidentului. Poli]ia, `n[tiin]at\ de c\tre personalul medical din cadrul Spitalului Municipiului R\d\u]i s-a deplasat `n ora[ul Cajvana, la domiciliile celor doi, `ns\ ace[tia nu au fost g\si]i la domiciliu, iar rudele nu au putut da rela]ii cu privire la locul unde s-ar putea afla. De asemenea, `n urma cercet\rilor efectuate, s-a stabilit faptul c\ autoturismul implicat `n accident a fost achizi]ionat de c\tre Ionu] Flutur cu doar o zi `nainte, `n seara de 5 octombrie de la Vasile S. din comuna Iaslov\].
Dup\ verific\rile efectuate `n baza de date, s-a mai descoperit c\ Ionu] Flutur nu posed\ permis de conducere pentru nici un fel de categorie de autovehicule.
Din primele investiga]ii de la fa]a locului, a rezultat faptul c\ vinovat de producerea evenimentului rutier se face conduc\torul auto care, pe fondul lipsei de experien]\ `n conducere, nu a adaptat viteza la condi]iile de drum `n pant\.
~n cauz\ s-a `ntocmit dosar penal, cercet\rile fiind continuate de poli]i[tii Compartimentului Rutier din cadrul Poli]iei Ora[ului Gura Humorului, fa]\ de Ionu] Flutur sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de „v\t\mare corporal\ din culp\”, „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de c\tre o persoan\ care nu posed\ permis de conducere” [i „p\r\sirea locului accidentului f\r\ `ncuviin]area poli]iei”, urmând  s\ fie solu]ionat procedural. (Paul Bondar)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …