Sunday , September 25 2022

Un tanar din Suceava a injunghiat un minor pe motiv ca „nu-i placea fata lui”

Miercuri la ora 11.35, agen]ii Postului de Poli]ie Ciprian Porumbescu au fost sesiza]i prin serviciul na]ional de urgen]\ 112, despre faptul c\ minorul Ciprian Alin Capr\ `n v=rst\ de 17 ani localnic, a fost înjunghiat cu un cu]it de c\tre Cristian C. de 29 ani din municipiul Suceava, care locuie[te f\r\ forme legale în localitatea Ciprian Porumbescu.
Minorul a fost transportat la Spitalul Jude]ean Suceava, unde a fost supus unei interven]ii chirurgicale de urgen]\. ~n prezent, acesta se afl\ internat `n sec]ia de terapie intensiv\, `n stare de [oc post traumatic. Purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava, medicul Tiberiu Br\d\]an, a declarat c\ lovitura pe care minorul a primit-o a fost extrem de violent\, lama cu]itului reu[ind s\ rup\ efectiv o coast\ [i s\ perforeze glanda suprarenal\, stomacul [i rinichiul st=ng, traiectoria armei fiind oblic anterior st=nga.
Cu ocazia cercet\rilor efectuate la fa]a locului de poli]i[ti, s-a stabilit c\ cei doi s-au întâlnit pe raza comunei Ciprian Porumbescu, agresiunea av=nd loc pe fondul unui conflict spontan.
Surse apropiate din anturajul minorului afirm\ c\ agresiunea s-ar fi produs ca urmare a faptului c\ t=n\rul de 29 de ani, Cristian C., `n stare de ebrietate, l-a abordat pe Ciprian Alin Capr\ [i i-a adresat injurii, conflictul escalad=nd p=n\ la faza `n care Cristian C. a scos un cu]it [i l-a lovit pe minor `n partea st=ng\ a toracelui. De asemenea, `ns\[i minorul a declarat c\ a fost `njunghiat de c\tre „du[manul meu de moarte”.
Poli]i[tii efectueaz\ cercet\ri cu suspectul în stare de libertate sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de v\t\mare corporal\ grav\, iar în func]ie de rezultatul examin\rii medico-legale urm=nd s\ se aplice m\surile procedurale. (Cezar P|UN)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …