Thursday , February 9 2023

Un sucevean a `ncercat sa se sinucida prin electrocutare, urc=ndu-se pe un vagon din Gara Burdujeni

Ieri la pr=nz, o persoan\ `n v=rst\ s-a electrocutat `n gara Burdujeni dup\ ce s-a suit pe un vagon de marf\ sta]ionat [i a atins firele electrice n b\rbatul nu era angajat al CFR [i `n urma cercet\rilor efectuate s-a stabilit c\ el a `ncercat de fapt s\-[i pun\ cap\t zilelor n acesta a suferit arsuri pe 75% din suprafa]a corpului [i a fost transportat de urgen]\ la Unitatea de Primire Urgen]e a Spitalului Jude]ean Suceava

Luni, `n jurul orei 12.00 George R., pensionar, s-a urcat pe un vagon de marf\ ce se afla sta]ionat `n Gara Burdujeni [i deoarece s-a apropiat prea mult de firele electrice s-a electrocutat. B\rbatul nu era angajat la C.F.R. [i se afla `n Gara Burdujeni cu scopul de a-[i pune cap\t zilelor. Astfel el s-a suit pe un vagon de marf\ ce se afla sta]ionat [i a atins firele electrice, reu[ind astfel s\ se electrocuteze. Acesta a fost transportat de urgen]\ la Spitalul Jude]ean Suceava unde s-a stabilit c\ victima a suferit arsuri de gradul I, II, III [I IV `n propor]ie de peste 75% din suprafa]a corpului. ~n urma cercet\rilor `ntreprinse de Poli]ia Transporturi Feroviare s-a stabilit c\ de fapt persoana `n cauz\ a `ncercat s\-[I pun\ cap\t zilelor. ~n momentul producerii incidentul se aflau pu]ine persoane `n gar\ [i nimeni nu a b\gat de seam\ c=nd b\rbatul s-a urcat pe vagonul de marf\, cu scopul de a se sinucide. De men]ionat c\ traficul feroviar `n Gara Burdujeni nu a fost perturbat de incidentul produs dec=t pentru pu]in\ vreme, timp `n care victima a fost luat\ [i transportat\ la spital.
Conform purt\torului de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava, Tiberiu Br\d\]an, pacientul se afl\ `n stare grav\, medicii fiind rezerva]i `n privi]a [anselor de supravie]uire pe care le are acesta. Datorit\ gravit\]ii acestui caz, pacientul urma s\ fie transportat `n cursul zilei de ieri la Spitalul Clinic de Urgen]e Ia[i, Sec]ia Chirurgie Plastic\. Persoana `n cauz\ nu se afl\ la prima tentativ\ de suicid, aceasta av=nd mai multe antecedente `n acest sens, `ncerc=nd nu doar o dat\ s\ `[i pun\ cap\t zilelor. Tiberiu Br\d\]an a mai declarat c\ pacientul ce a `ncercat s\-[i curme via]a este bolnav psihic, tentativa de suicid venind probabil pe fondul acestei boli.  (Paul BONDAR)

Vezi si

Peste 100 de amenzi aplicate de polițiști în cadrul unei razii în Vatra Dornei. Doi bărbați, reținuți pentru comiterea unor furturi

Miercuri, 8 februarie, între orele 07.00-14.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat şi executat o …