Monday , March 4 2024

Un sucevean a descoperit luna aceasta patru noi asteroizi

Emil Turcu, angajat la Observatorul Astronomic Suceava, in una din noptile de observatie de la Observatorul din Provence

N descoperirea a fost f\cut\ la un observator astronomic din sudul Fran]ei, `mpreun\ cu doi speciali[ti de la un institut de specialitate din Paris, ambii de origine rom=n\ n „Din fericire, cei patru asteroizi nu prezint\ un pericol pentru P\m=nt pentru c\ nu intersecteaz\ traiectoria Terrei”, ne-a declarat Emil Turcu, angajat `n cadrul Observatorului Astronomic Suceava n Uniunea Astronomic\ Interna]ional\ a confirmat existen]a a trei din cei patru asteroizi, pentru cel de-al patrulea a[tept=ndu-se confirmarea `n luna urm\toare

Mai mul]i asteroizi despre a c\ror existen]\ nu se [tia p=n\ acum au fost descoperi]i de o echip\ de speciali[ti din care a f\cut parte [i un sucevean. Este vorba despre Emil Turcu, decoperirea fiind f\cut\ relativ recent, `n cursul lunii acesteia [i ar fi mai cur=nd vorba, dup\ cum explic\ specialistul sucevean, despre confirmarea existen]ei acestor corpuri cere[ti. Asteroizii respectivi au dimensiuni `ntre 600 de metri [i doi kilometri [i sunt situa]i la distan]e cuprinse `ntre 0,01 [i 0,6 Unit\]i Astronomice (UA – n.red.). Pentru c\ o unitate astronomic\ reprezint\ distan]\ de la P\m=nt la Soare, adic\ 150 de milioane de kilometri, fotografierea asterorizilor se va face, cel mai probabil, cu ajutorul unor sateli]i din spa]iu. „Nu am putut dec=t s\-i percepem. De fotografiat este mai complicat, distan]a fiind una destul de mare [i de aceea se pot fotografia mai bine cu ajutorul unor sateli]i ce ar trebui s\ ajung\ la o distan]\ optim\ de aceste corpuri cere[ti. Din fericire, cei patru asteroizi nu prezint\ un pericol pentru P\m=nt pentru c\ nu intersecteaz\ traiectoria Terrei”, ne-a declarat Emil Turcu.

Marcel Popescu, Mirel Birlan si Emil Turcu, la observatorul francez
Istoria descoperirii celor patru asteroizi a `nceput pe la mijlocul lunii noiembrie, `n Fran]a, `n baza unei colabor\ri `ntre Universitatea „{tefan cel Mare” – `n subordinea c\reia se afl\ Observatorul Astronomic de la Suceava – [i un reputat institut de specialitate francez. Pe durata a patru nop]i de observa]ii, [i anume 15 – 16, 16 – 17, 17 – 18 [i, respectiv, 18 – 19 noiembrie, echipa format\ din Emil Turcu, Mirel B`rlan [i Marcel Popescu au confirmat existen]a a patru asteroizi care se afl\ `n apropierea P\m=ntului f\r\ a prezenta un pericol de impact, ei neintersect=nd traiectoria P\m=ntului. „~n perioada 13 – 22 noiembrie m-am deplasat la Paris la Observatorul Astronomic pentru a participa la un program de cercetare [i observare a asteroizilor `mpreun\ cu doi cercet\tori de la Institutul de Mecanic\ Cereasc\ [i Calculul Efemeridelor din Fran]a”, `[i `ncepe povestirea suceveanul Emil Turcu, muzeograf la Observatorul Astronomic din Suceava. Ceilal]i doi speciali[ti – Mirel B`rlan [i Marcel Popescu – sunt de origine rom=n\ [i lucreaz\ de ani de zile la institutul francez respectiv, fiind angaja]i cu caracter permanent.
Observatorul Astronomic de unde s-a confirmat existen]a celor patru corpuri cere[ti este situat la o distan]\ de circa 800 de kilometri sud de capitala Fran]ei, Paris, `n regiunea Provence, aproape de Marea Mediteran\. Emil Turcu precizeaz\ c\ nop]ile de observa]ii `ncepeau la ora 17.30 cu pregatirea telescopului [i verificarea aparatelor din camera de comand\. Apoi, odat\ cu l\sarea `ntunericului [i p=n\ la ora 07.00 `n fiecare diminea]\, urm\rea anumite c=mpuri de observa]ii unde a fost semnalat\ existen]a unor obiecte cere[ti neidentificate. „Descoperirea unui corp ceresc implic\ mai `nt=i observarea [i apoi confirmarea existen]ei sale c\tre Uniunea Astronomica Interna]ional\ (UAI). Ceea ce noi am f\cut a dus la confirmarea obiectelor cosmice. E prea mult spus descoperirea lor, dar f\r\ datele observate [i calculate de noi, nu puteau fi confirmate, deci nu ar exista”, a explicat Emil Turcu. Odat\ g\site aceste corpuri cere[ti, se calculau efemeridele, apoi se verifica corectitudinea prin curba de lumin\.
Procedura de a se confirma existen]a corpurilor cere[ti respective presupune trimiterea rezultatelor corecte la Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, USA , pentru confirmare. Comisia a dou\zecea a Uniunii Astronomice Interna]ionale confirm\ existen]a obiectului cosmic printr-o telegram\ UAI.
Aceste telegrame pot fi gasite pe site-ul  http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10W12.html, unde la detaliile observa]iilor este echipa format\ din Mirel B`rlan [i Marcel Popescu de la Observatorul Paris [i Emil Turcu de la Departamentul Observator Astronomic al Universita]ii „{tefan cel Mare” Suceava, cu misiunea la Observatorul Astronomic Haute Provence av=nd indicativul UAI 511. „Pe durata a patru nop]i de observa]ii, echipa a confirmat existen]a asteroizilor nota]i cu 2010-W11, 2010 – 12, 2010 – W13, cu denumirile provizorii 2010 WJ, 2010 WH [i 2010 RF181. La sf=r[itul lunii decembrie a[tept\m confirmarea celui de-al patrulea asteroid”, a mai spus Emil Turcu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. Buna ziua,
    Cele doua comentarii sunt adevarate. Cele trei obiecte noi descoperite fac parte din categoria asteroizilor; Orbitele lor (destul de imprecise la acea vreme) ii pune in categoria obiectelor din centura principala interioara (aproximativ 2,2 unitati astronomice de soare). In plus, excentricitatile lor au fost estimpate la valori destul de mari (0,3-0,5). Aceast lucru face ca doi dintre ei sa fie in categoria obiectelor care se apropie de planeta Marte (comun astronomii le spun obiecte de tip Amor). Felicitari jurnalului pentru stirea transmisa.
    Mirel Birlan

  2. Dan Capitan de plai

    cam aproape de soare asteroizii astia…

    • Asteroidul e un pietroi indiferent cat de mare ar fi nicidecum un amestec de gheata si praf stelar ca in cazul cometelor asa ca nu vad de ce ar parea de necrezut ca si-au facut aparitia “in zona”. In plus, nimeni nu spune ca cele 0,01-0,6 UA sunt intre asteroizi si Soare.