Wednesday , November 30 2022

Un subofiter de pompieri s-a aruncat in fata unui tren, la Sadova

N subofi]erul Vasile Apostol, de la Forma]iunea de Pompieri Solca,  [i-a pus cap\t zilelor mar]i sear\, pe la ora 11.00, arunc=ndu-se `n fa]a unui tren marfar, la intrarea `n gara din Sadova n b\rbatul, care urma s\ `mplineasc\ 40 de ani s=mb\t\, a `ncheiat socotelile cu via]a dup\ ce so]ia lui, dup\ o experien]\ la munc\ `n str\in\tate, nu a vrut s\ se mai `ntoarc\ la domiciliul conjugal

Un subofi]er din cadrul Froma]iunii de Pompieri Solca, din cadrul deta[amentului de Pompieri F\lticeni, apar]in=nd Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava a decis mar]i sear\, s\ `[i pun\ cap\t zilelor, arunc=ndu-se `n fa]a unui tren de marf\, la intrarea `n sta]ia CFR Sadova, dinspre Pojor=ta.
Plutonierul major Vasile Apostol, care s=mb\t\  urma s\ `mplineasc\ 40 de ani, a decis s\ `ncheie socotelile cu via]a dup\ ce so]ia lui, cu care avea o feti]\ de patru ani, nu a mai vrut s\ se `ntoarc\ la domiciliul conjugal, dup\ un “sejur” la munc\ `n Italia.
Potrifit informa]iilor furnizate de comisarul Florin Catan\, `n seara zile de mar]i, 18 ianuarie a.c., pe la ora 11.00,  trenul de marf\ 52924 care circula pe rela]ia Lunca Ilvei – Suceava, a surprins [i accidentat mortal la intrarea trenului `n halta Sadova, dinspre Pojor=ta, pe Vasile Apostol din Arbore, subofi]er angajat al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, la forma]iunea de pompieri Solca. Poli]i[tii martori la accident au constatat c\ b\rbatul a fost practic decapitat de ro]ile trenului. Reprezentantul poli]i[tilor feroviari a subliniat c\ ancheta privind elucidarea circumstan]elor `n care s-a produs tragedia  este `n derulare, moartea pompierului Apostol fiind `nregistrat\ `n acest moment ca accident feroviar.
Vasile Apostol lucra `n cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava din 2007. Pe clauz\ de v=rst\, a dob=ndit foarte repede gradul de plutonier major [i lucra la Forma]iunea de Pompieri din Solca, apar]in=nd Deta[amentului de Pompieri F\lticeni.
Dintr-o prim\ c\s\torie, Vasile Apostol avea un b\iat de 14 ani. Dup\ un prim divor] s-a rec\s\torit cu o fat\ din Sadova, Mariana Loredana {uiu, devenit\ Apostol, cu care a conceput `mpreun\ un alt copil o feti]\ care are acum patru ani.
Conform declara]iilor vecinilor din Arbore, localitatea de domiciliu a lui Vasile Apostol, so]ia pompierului a plecat `n Italia, la munc\, b\rbatul fiind l\sat cu responsabilitatea `ntreag\ a familiei.
Acum doi ani, spune primarul comunei Arbore, Ionel Hrincescu, casa familiei Apostol a fost mistuit\ de fl\c\ri. Comunitatea, inclusiv prim\ria, s-a mobilizat [i l-au sprijinit pe Vasile Apostol s\ `[i ridice o cas\ nou\. B\rbatul era apreciat `n stat ca un om voluntar, s\ritor la nevoie [i de aceea oamenii au dorit s\ `l ajute la necaz.
Ce s-a `nt=mplat `n interiorul familiei, ce discu]ii au fost `ntre pompierul sinuciga[ [i so]ia lui, nu se [tie `nc\. Este `ns\ cert c\ Mariana Loredana l-a l\sat balt\ pe Vasile dup\ experien]a italian\, transmi]=ndu-i c\ vrea s\ divor]eze. S-ar p\rea c\, disperat de acest al doilea insucces prefigurat `n c\snicie, b\rbatul a mers la casa p\rin]ilor nevestei, pentru a o determina pe aceasta s\ se `ntoarc\ la domiciliul conjugal.
Rezultatele discu]iilor purtate la Sadova, `n casa p\rin]ilor fetei, vor fi constatate de achetatori. Cert este c\, ie[it din casa acestora, Vasile Apostol a intrat, la c=]iva zeci de metri distan]\ `n calea trenului marfar care i-a curmat zilele.
Colegii pompieri de la ISU Suceava spun, cei mai mul]i, c\ nu s-ar fi a[teptat din partea lui la un gest sinuciga[. Avea un `mprumut la banc\, dar de numai 13.000 de lei, u[or de gestionat. Nu avea probleme financiare deosebite iar de b\ut, nu bea mai mult dec=t al]ii. Anchetatorii vor stabili exact circumstan]ele care au condus la moartea plutonierului major Vasile Apostol, t\iat de tren seara t=rziu, la intrarea `n halta Sadova. (Neculai RO{CA)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. dap mie nu imi e mila de el mie chiar imi pare rau putea sa faka el orice dar nu merita sa ramana j fara tata j fara mama.condoleante kata daka ai nevoie de mn sau daca pot sa te ajut ku cv jti nr meu j id

  2. nu ma asteptam la asa ceva….mi-e mila de saracul catalin .condoleante