Wednesday , September 28 2022

Un singur individ din gasca hotilor de masini de lux a fost arestat

 
Judec\toria Suceava a hot\r=t `n cursul zilei de ieri ca Cezar St\nescu din Vere[ti, individul care a fugit de la perchezi]iile poli]i[tilor `mpotriva ho]ilor de ma[ini de lux, s\ `[i petreac\ urm\toarele 29 de zile `n spatele gratiilor. Procurorii au considerat c\ acesta se face vinovat de s\v=r[irea infrac]iunii de `n[el\ciune, inculpatul av=nd drept de recurs `mpotriva m\surii arest\rii preventive.
Mar]i, procurorii parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava i-au audiat pe Cristian Pampar\u [i pe Mih\i]\ Mustea]\ din Dumbr\veni, `mpotriva am=ndurora lu=ndu-se m\sura oblig\rii de a nu p\r\si localitatea. Cel de-al patrulea suspect, Neculai Pav\l din Gura Humorului va fi cercetat `n stare de libertate, `mpotriva sa anchetatorii nelu=nd nicio m\sur\ restrictiv\. Reamintim c\ luni dup\ amiaz\ poli]i[tii suceveni au efectuat [ase perchezi]ii domiciliare `n localit\]ile Vere[ti, Dumbr\veni [i Gura Humorului la un num\r de patru persoane suspecte de comercializarea unor autoturisme de lux provenite din furturi la nivel na]ional [i interna]ional, ocazie cu care au fost identificate [i ridicate sume de bani, înscrisuri [i alte mijloace materiale de prob\. De asemenea, au fost ridicate [i indisponibilizate un num\r de [apte autoturisme de lux cu o valoare de circa 250.000 euro, urmând a fi dispuse constat\ri tehnico – [tiin]ifice [i alte verific\ri prin canalele de cooperare poli]ieneasc\ interna]ionale pentru clarificarea situa]iei juridice a acestora.

Vezi si

Două rute cultural-turistice care includ județul Suceava, lansate ieri de ANAT

Două rute cultural-turistice au fost lansate la Târgu Jiu, marți, de Ziua Mondială a Turismului, una …