Friday , September 30 2022

Un singur caz de meningita pneumococic\ `n 2011

Este vorba despre cazul nefericit al unui copil de un an jum\tate din C=mpulung Moldovenesc, care a murit la c=teva ore dup\ debutul bolii [i a fost diagnosticat post mortem cu una dintre cele mai severe forme de meningit\ Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a semnalat, pentru anul acesta, un singur caz de meningit\ pneumococic\. Dup\ ce anul trecut a fost `nregistrat cazul dramatic al asistentei unui centru de dializ\, care a murit `n c=teva ore de la internare din cauza unei forme severe de meningit\ provocat\ de acest microb, anul acesta boala s-a ab\tut asupra unui copil cu v=rsta de un an jum\tate. Directorul adjunct DSP, dr. C\t\lina Zorescu, a declarat c\ diagnosticul a fost pus post-mortem, din cauza evolu]iei foarte rapide a bolii. “Se [tia c\ pacientul are meningit\, dar nu a fost diagnosticat\ aceast\ form\, destul de rar\, de boal\. Starea copilului s-a degradat `n decursul a c=teva ore [i, din p\cate, nu a mai putut fi salvat”, a explicat dr. Zorescu. Cazul s-a petrecut `n C=mpulung Moldovenesc [i este vorba despre o situa]ie singular\ la nivelul jude]ului pentru `ntreg anul 2011. La momentul actual, vaccinul anti-pneumococ nu este inclus `n programul na]ional de imunizare [i mul]i dintre p\rin]i nu [tiu c\ ar trebui s\ `[i protejeze copiii [i `mpotriva acestui gen de bacterie, responsabil\ [i pentru otit\ sau pentru pneumonie. Directorul adjunct DSP a explicat c\ meningita pneumococic\ este `nt=lnit\ mai frecevent la copiii mici [i la persoanele cu o imunitate deja foarte sc\zut\, din cauza unor r\celi sau a gripei. ~n cele mai multe cazuri, microbul determin\ forme mai u[oare de boal\, dar organismul poate avea [i aceast\ evolu]ie. Meningita pneumococic\ este o form\ grav\ de infec]ie a sistemului nervos central, care `n 20% dintre cazuri se poate dovedi fatal\. Pentru cei care supravie]uiesc bolii, leziunile la nivelul creierului sau complica]ii ulterioare sunt posibile. (A.D.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …