Un sfert de veac de când Suceava se chinuie să modernizeze drumul de legătură cu Harghita

reportersite
26 ianuarie 2021, 7:10

În 1995 era un drum forestier ca multe altele din zona de munte, adică nu foarte practicabil, dar pe care l-au găsit util autoritățile de la acea vreme ca să fie modernizat și astfel să poată – prin legătura cu drumul județean de la Panaci spre Vatra Dornei – scurta distanța de la Dorna la București cu 110 kilometri. Este însă adevărat că în toți acești ani s-au făcut eforturi, încununate de succes, în vederea identificării de finanțare pentru tronsoane de drum de circa 20 de kilometri de la Vatra Dornei până aproape de sectorul de drum de 3,6 kilometri. Pentru acesta din urmă – între timp devenit de interes județean și unde în toți acești ani doar un pod a fost realizat – autoritățile județene au actualizat la 20 de ani proiectul pentru ca, la finele anului trecut, adică după încă cinci ani să actualizeze din nou devizul general. Costul cu tot cu TVA al lucrărilor care mai sunt de executat a ajuns la aproape 9,8 milioane de lei pe kilometru. Cei 3,6 kilometri de drum așteaptă și azi să fie modernizați iar Consiliul Județean speră să finalizeze lucrarea în următorii trei ani. Desigur, dacă nu se vor repeta diverse probleme de ordin financiar sau patrimonial – și acum încă mai sunt necesare schimburi de teren pentru a putea să se intervină în vederea defrișării pădurii – care în decursul anilor nu au făcut decât să complice situația.

Cu un sfert de secol în urmă, mai exact în 1995, a demarat unul din obiectivele de investiții cele mai „trâmbițate” în județ: realizarea unei legături de 3,6 kilometri lungime prin modernizarea unui sector de drum – la acea vreme forestier – între județele Suceava și Harghita. Încă de la acea vreme se motiva că realizarea documentației tehnice de modernizare a drumului de la Panaci spre Bilbor prin faptul că odată realizată modernizarea rutei respective, drumul de la Dorna la București ar putea fi scurtat cu circa 110 km. Trebuie să menționăm că întregul drum necesar a fi modernizat este însă mult mai lung decât porțiunea de 3,6 kilometri avută în vedere.

Între 1995 și 2000, din cauza unor probleme juridice privind terenurile și a unor constrângeri financiare, lucrările care au fost realizate la sectorul de 3,6 kilometri de drum – care la acea vreme nu era încadrat în categoria drumurilor județene – constau într-un pod peste pârâul Neagra și niște rampe de acces. Ulterior, porțiunea respectivă de drum a fost încadrată ca rută de interes județean (DJ 174C), dar nu a beneficiat de finanțare pentru continuarea lucrărilor. Asta deși pentru alte sectoare de drum din drumul județean DJ 174 care asigură legătura din DJ174C până la Vatra Dornei au fost identificate fonduri, inclusiv finanțări europene în exercițiul financiar 2007 – 2013 iar apoi, pentru o distanță de 6 kilometri, o finanțare prin PNDL II.

Scurgerea unei perioade mari de timp, dar și acțiunea unor factori de mediu au făcut ca documentația realizată în 1995 să nu mai poată fi de actualitate. La 20 de ani după, documentația tehnică este actualizată de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri.

Încep apoi demersurile pentru identificarea unor surse de finanțare și în 8 decembrie 2017 este semnat un contract de finanțare între Consiliul Județean și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – de atunci titulatura s-a schimbat în Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice iar apoi în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației iar de dată recentă în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Finanțarea a fost obținută de CJ Suceava pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660, Panaci – Bilbor, județul Suceava” prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa a II-a. După ce a fost încheiat contractul de finanțare în 8 decembrie 2017, a urmat o procedură de achiziție publică în anul 2018 iar apoi Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a încheiat contractul de servicii privind elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini necesare execuției lucrărilor, documentațiile fiind predate la sfârșitul anului 2018.

Pe de o parte însă, în 2018, CJ Suceava nu era proprietar pe întreaga suprafață de pădure care urma să fie afectată de lucrările de modernizare a rutei respective și de aceea după finalizarea documentației a fost necesară pregătirea procedurilor de dobândire de către Județul Suceava a suprafeței de terenuri necesară.

Pe de altă parte, un necaz nu vine niciodată singur și după toate dificultățile create de procedura ce trebuie parcursă cu privire la dobândirea terenurilor necesare au mai apărut modificări legislative referitoare – inițial cauzate de OUG 114/28.12.2018 care a intrat în vigoare pe 01.01.2019, dar au mai fost și altele – care au condus la prețurilor la materiale precum și la manoperă. „Având în vedere faptul că documentația tehnică a fost realizată în anul 2018 iar la această dată au intervenit modificări legislative iar mai multe norme și normative tehnice au fost abrogate sau reactualizate a fost necesar actualizarea proiectului tehnic, implicit a devizului general precum și actualizarea documentațiilor pentru avize necesare obținerii autorizației de construire și demararea procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Ca urmare a actualizării, devizului general al proiectului – în decembrie 2020 – și a indicatorilor economici a rezultat că valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții „Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660, Panaci – Bilbor, județul Suceava” este de 31.097.999,381 lei fără TVA (36.764.859,51 lei cu tot cu TVA), din care restul de executat este de 29.630.470,55 lei fără TVA (35.203.249,81 lei cu tot cu TVA). În contextul actualizării întregului proiect, a rezultat că valoarea cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava este de 11.584.713,51 lei cu tot cu TVA din care restul de executat este de 10.286.273,81 lei cu tot cu TVA. Asta înseamnă că valoarea totală actualizată a cheltuielilor suportate de la bugetul de stat este de 25.179.796 lei cu tot cu TVA din care restul de executat este de 24.916.796 lei cu tot cu TVA. Practic, valoarea actualizată a cheltuielilor care cad în sarcina bugetului de stat rămâne aceeași ca în decembrie 2017 când a fost încheiat contractul de finanțare, întreaga difrență fiind pusă în sarcina bugetului Județului Suceava.

În aceste condiții, președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660, Panaci – Bilbor, județul Suceava”. Pe ordinea de zi a ședinței CJ Suceava din data de 29 ianuarie 2021 a fost inclus pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean atât proiectul de hotărâre referitor la această actualizare a devizului general și indicatorilor tehnico-economic, dar și un alt proiect de hotărâre referitor la compensarea de teren cu comuna harghiteană Gălăuțaș în vederea realizării porțiunii respective de drum.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții al cărui traseu se desfășoară pe un teren în suprafață de 6,34 ha, inclus în fondul forestier național, proprietate publică a Comunei Gălăuțaș, înscris în cartea funciară Panaci și aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava prin Ocolul Silvic Broșteni este necesară scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național, în conditiile Codului silvic. Practic, pentru terenul în suprafață de 6,34 ha, proprietate publică a Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, dar aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava prin Ocolul Silvic Broșteni se dă la schimb o suprafață echivalentă de teren proprietate publică a Județului Suceava localizat pe raza Ocolului Silvic Vatra Dornei, având categoria de folosință pășune. Apoi, Județul Suceava va trebui să respecte toți pașii legali referitor la expropriere. De altfel, în urma identificării de către Garda Forestieră a amplasamentului terenului înscris s-a impus rectificarea – în cartea funciară – a limitei de hotar a acestui teren, astfel încât să poată fi finalizată procedura de scoatere din fondul forestier național a terenului aferent drumului DJ 174C.  Biroului de Cadastru și Publicitate lmobiliară Vatra Dornei a dispus rectificarea limitei de hotar a terenului ce face obiectul Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr.179/2020.

Din acest motiv, s-a cerut plenului CJ Suceava „modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.179/2020 privind aprobarea compensării cu un teren în suprafață de 6,34 ha proprietate publică a Județului Suceava în vederea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 6,34 ha, proprietate publică a Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 174 C, Panaci – Bilbor, km 0+000 – 3+660, județul Suceava””.  (Dan PRICOPE)