Tuesday , December 6 2022

Un salariat la 1,6 pensionari `n judetul Suceava

Acesta este gradul de dependen]\ economic\ stabilit de statisticieni pentru primul trimestru al acestui an
Potrivit datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n primul trimestru al acestui an num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat în jude]ul Suceava a fost de 144.829 persoane, în sc\dere cu 689 persoane fa]\ de trimestrul IV 2010 (-0,5%). Fa]\ de trimestrul I 2010 num\rul  mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat  a sc\zut cu 621 persoane (-0,4%).
Pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului Suceava în trimestrul I 2011 a fost de 677 lei, în cre[tere cu 17 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat din trimestrul IV 2010 (^2,6%)  [i cu 22 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat  din trimestrul I 2010 (^3,4%).
În trimestrul I 2011, pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului a fost mai mic\ cu 11,3 puncte procentuale fa]\ de pensia medie pe ]ar\, aceasta fiind de 763 lei.
Gradul de dependen]\ economic\, calculat ca raport între num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat [i num\rul mediu al salaria]ilor, în trimestrul I 2011, în jude]ul Suceava, a fost 1,6.
În cadrul regiunii Nord-Est jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al pensiei medii lunare de asigur\ri sociale de stat fiind devansat de jude]ele Bac\u (759 lei), Ia[i (752 lei) [i Neam] (731 lei), pensii mai mici înregistrându-se în jude]ele Vaslui (642 lei) [i Boto[ani (626 lei). Pensionarii de asigur\ri sociale de stat existen]i în jude]ul Suceava în trimestrul I 2011 reprezentau 20,4% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat din cadrul regiunii Nord-Est [i 3,0% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat la nivel na]ional. Jude]ul Suceava se afl\ pe locul 9 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al num\rului mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat [i pe locul  31 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al pensiei medii de asigur\ri sociale de stat.(N.R.)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …