Tuesday , November 29 2022

Un politist de frontiera a `napoiat unor persoane 4.000 de euro si 2.000 de lei, bani gasiti `ntr-o benzinarie

Agentul de poli]ie Bogdan Muntean din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava a g\sit dou\ plicuri ce con]ineau sumele de 4.000 de euro [i 2.000 lei, pe care i-a restituit proprietarilor. Bogdan Muntean, din cadrul SPF Vicov, a g\sit cele dou\ plicuri, l=ng\ o pomp\ de alimentare a unei sta]ii Peco din ora[ul ora[ul Vicovu de Sus. „Plicurile g\site de poli]istul de frontier\ erau inscrip]ionate cu numele unor familii din localitate [i con]ineau sumele de 4.000 de Euro [i respectiv 2.000 de lei”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al IJPF Suceava, semnat de ofi]erul de rela]ii publice Ilie Poroch – Seri]an, `n care se precizeaz\ c\, d=nd dovad\ de un `nalt sim]\m=nt civic agentul [i-a informat superiorii [i a predat pe baz\ de proces verbal cele dou\ plicuri lucr\torilor Biroului de Poli]ie din Ora[ului Vicov pentru a fi restituite proprietarilor, iar `n final se mai adaug\ faptul c\ toat\ conducerea IJPF Suceava `i acord\ mul]umiri scrise [i `l felicit\ pe agentul Muntean Bogdan pentru gestul f\cut. (D.P.)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …