Wednesday , February 8 2023

Un nou viaduct se va face pe soseaua de centura, `n zona Moara

Lucrarea nu a fost prev\zut\ `n proiectul ini]ial, dar din cauza activ\rii unor puternice alunec\ri de teren, s-a stabilit c\ este necesar\ organizarea unei licita]ii suplimentare pentru amenajarea unui viaduct nou [i a unor lucr\ri conexe
Lucr\rile la [oseaua de centur\, pe tronsonul E 85 Moara – E 576 {cheia sunt blocate, una din cauze fiind cea a reactiv\rii unei alunec\ri de teren. Ieri, [eful Direc]iei Regionale Ia[i a Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia (CNADNR), Danile Pil\, a declarat c\ din acest motiv s-a ref\cut proiectarea [i se vor face lucr\ri suplimentare iar dac\ nu se mai `nregistreaz\ blocaje, `ntreaga lucrare va putea fi finalizat\ `n iulie 2012. “Urmeaz\ s\ se fac\ o licita]ie pentru construirea unui nou viaduct de suprafa]\. Din cauza alunec\rilor de teren se va ]ine o nou\ licita]ie privind execu]ia viaductului respectiv. Este o lucrare care excede contractului ini]ial. Au fost f\cute studii geotehnice [i s-au constatat c\ alunec\rile de teren sunt pe o suprafa]\ foarte mare iar singura variant\ tehnic\ g\sit\ de proiectant a fost execu]ia unui viaduct de suprafa]\. Licita]ia va avea loc `n data de 17 octombrie”, a declarat Daniel Pil\. El a precizat c\ alunec\rile de teren care au creat aceste probleme at=t de mari `nc=t s\ fie necesar un nou viaduct pe l=ng\ cele proiectate ini]ial sunt pe teritoriul comunei Moara. Distan]a viaductului propriu – zis este de 250 de metri, `ns\ pe l=ng\ acesta mai sunt [i alte lucr\ri conexe cum ar fi consolid\ri pe o distan]\ de 1.500 de metri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …