Friday , March 1 2024

Un nou parc va fi amenajat `n Suceava

Proiectul de modernizare a parcului Areni prevede [i transformarea zonei verzi situat\ `ntre cartierul Obcine [i zona Spitalului Jude]ean `ntr-un p\rcule] pe care s\ fie amenjate alei spre monumentul care se afl\ `n apropierea intersec]iei dintre mai multe artere rutiere

Spa]iul verde din intersec]ia bulevardelor 1 Mai, 1 Decembrie 1918 [i Calea Obcinilor va fi amenajat asemenea unui parc, trec\torii put=nd s\ poposeasc\ `n zon\ [i s\ se odihneasc\, pe o banc\, la umbra copacilor planta]i pe suprafa]a respectiv\. Practic, este vorba de un nou parc pe care municipalitatea sucevean\ `l face `ntr-o zon\ intens circulat\ din ora[, l=ng\ un cartier care duce lips\ de spa]ii de recreere [i anume cartierul Obcine. „Va fi un p\cule] acolo. Avem de montat acolo alei, corpuri de iluminat, b\nci iar acest proiect trebuie corelat cu cel de reabilitare a arterei principale de circula]ie. Vrem ca s\ fie finalizate lucr\rile c=t mai rapid, astfel `nc=t atunci c=nd se vor intersecta cu lucr\rile de la str\zi, acea por]iune, zona verde s\ fie deja reamenajat\”, a declarat primarul Ion Lungu. El a precizat c\ este foarte important\ corelarea proiectului de transformare `n p\cule] a spa]iului verde din apropierea de Calea Obcinilor dat fiind [i specificul zonei, pe dedesubtul por]iunii carosabile [i a spa]iului verde fiind unele re]ele de utilit\]i. Pe de alt\ parte, realizarea acestui mic parc este parte a unui proiect mai amplu, demarat de Prim\ria municipiului Suceava cu finan]are de la Agen]ia de Mediu [i care vizeaz\ `n primul r=nd modernizarea parcului Areni. Lucr\rile au demarat, zilele trecute, at=t `n parcul Areni unde s-au toaletat ni[te arbori [i au `nceput a fi aduse pavele pentru alei, dar [i `n zona unde va trebui amenajat parcul din apropierea cartierului Obcine, `ntreaga suprafa]\ fiind `mprejmuit\ cu un gard de protec]ie iar `n incint\ urm=nd a se desf\[ura lucr\rile planificate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …

No comments

  1. Da pa-i unde sa se mai faca, ca tăt e infundat de fel de fel corcituri de constructii facute de clica conducatoare!

  2. la fel ca pestii din lac, copilasii vor curata (stoca) emisiile de CO2 din acest parculet…………………

  3. Mda…isteti conducatorii iubiti. Plin de masini care stau la semafor, iar “trecatorii” se vor opri sa se odihneasca inspirand noxele degajate. Era suficient sa planteze niste arbori acolo, dar la plantat arbori nu se folosesc pavele…din pacate. Sa traiti bine!

  4. Mare bembeleu primaru’asta.Loc de recreere acolo unde trec sute poate mii de masini pe ora?