Monday , November 28 2022

Un nou cartier de case pentru tineri va prinde contur la Suceava

 
Dup\ Pa[ti vor fi trasate drumurile `n cartierul nou de case care se va construi de tinerii care au primit parcele de teren de la Prim\rie `n zona T\t\ra[i. De asemenea, tot `n zona respectriv\ vor mai fi alocate, dup\ 1 mai, loturi de teren pentru tinerii care `[i vor construi case acolo. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu, potrivit c\ruia Prim\ria va `ncepe s\ traseze drumurile `n noul cartier T\t\ra[i, urm=nd ca de pe data de 1 Mai s\ se repartizeze [i cele 144 de loturi de cas\ rezervate pe baz\ de dosar unor familii tinere cu v=rst\ p=n\ `n 35 de ani. Cu alte cuvinte, abia dup\ aceast\ dat\ ar putea fi emise de c\tre Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] autoriza]iile de construc]ie necesare fiec\rei familii care a primit `n folosin]\ gratuit\ o suprafa]\ de teren pe care s\ `[i ridice o cas\. Primarul a ]inut s\ precizeze c\ `n acest cartier vor fi derulate [i proiecte prin care s\ se introduc\ re]ele de ap\ [i de canalizare precum [i de extindere a re]elelor de electricitate.
Men]ion\m c\ T\t\ra[i este al doilea cartier nou de case din Suceava, dup\ cel construit `n zona Dealul M\n\stirii, situat\ pe partea st=ng\ de la ie[irea din Suceava spre Boto[ani [i unde au fost repartizate, `n maimulte etape, circa 200 de loturi de teren de cas\. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …