Sunday , February 5 2023

Un nou bloc pe strada I.G. Sbiera ar putea fi construit în anii următori

Blocul ar urma să fie ridicat de către SC Imperium Palas SRL, pe o suprafață de 728 mp de teren, și va avea 12 apartamente și 16 locuri de parcare 

Primăria Munici­piului Suceava anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul de urbanism aferent inițiat pentru construirea a unui bloc de locuinte colective și funcțiuni complementare lo­cuirii. Blocul va fi construit pe strada I.G. Sbiera – de către SC Imperium Palas SRL – pe teren proprietate privată în suprafață de 728 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 41694, în documentație precizându-se că pe parcela situată în intravilanul municipiului Suceava se vor face sistematizarea verticală și se va realiza împrejmuirea pentru delimitarea proprietății, precum și amenajarea locurilor de parcare. Regimul de înălțime propus este de D+P+3E retras cu înălțime maximă de 13,10 m față de cota terenului sistematizat (CTS) la nivel demisol.

Numărul de apartamente propuse este de 12, iar cel de locuri de parcare este 16. Prin proiect se are în vedere amenajarea de spații verzi pe o suprafață de 175mp (24,03%). Perioada de valabilitate a PUZ-ului și a ­Re­gulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării. Utilitățile ­edi­litare vor fi asigurate prin branșarea clădirii propuse la rețelele existente în zonă. Accesul auto și pietonal se realizează din strada Zimbrului și strada Cireșoaia. În Raportul compartimentelor de specia­litate se precizează, printre altele, că „oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de creșterea solicitărilor pentru construirea de noi locuințe în municipiul Suceava”. (D.P.)

Vezi si

Ministrul Sănătății le reamintește medicilor: Solicitarea de bunuri materiale sau bani pentru un act medical, intolerabilă, constituie faptă penală 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, sâmbătă, că este “absolut inacceptabil” ca medicii să ceară …