Saturday , December 2 2023

Un fost parlamentar PNTCD a dat in judecata Casa Judeteana de Pensii pentru diminuarea pensiei

Nemul]umi]i c\ le-au fost t\iate pensiile speciale, mai mul]i fo[ti parlamentari din ]ar\ au început `nc\ din toamna anului trecut s\ dea în judecat\ Guvernul,  pentru a-[i recâ[tiga banii în instan]\. La Suceava,e x-parlamentarii se feresc s\ spun\ public dac\ au dat statul `n judecat\.  Fostul  parlamentar PN}CD de Suceava, Petru Juravlea este unul dintre cei care a fost surprins pe s\lile instan]elor sucevene pe motiv c\ a chemat la bar\ Casa Jude]ean\ de Pensii [i Consiliul Na]ional al Discrimin\rii, dup\ ce a constatat c\  pensia i-a fost diminuat\ cu c=teva procente. ~n acest sens, el a depus o pl=ngere penal\ la Tribunalul Suceava `n care [i-a exprimat nemul]umirea [i cere ca s\ i se  restituie diferen]a de pensie pierdut\ de la 1 septembrie 2010.
Juravlea a fost senator PNTCD `n perioada 1996-2000. ~n instan]\, ex-parlamentarul va fi reprezentat de Casa de Avocatur\ a fostului s\u lider de partid [i fost premier, nimeni altul dec=t Victor Ciorbea. Ap\r\torii se bazeaz\  pe “înc\lcarea normelor de drept comunitar care stabilesc protec]ia drepturilor dobândite”. Înainte de t\ierea pensiilor catalogate de Boc drept “nesimţite”, în august 2010, beneficiau de astfel de venituri speciale 516 parlamentari [i 705 fo[ti diploma]i. Cifrele de la Casa Na]ional\ de Pensii arat\ c\ venitul mediu pentru un fost parlamentar era de 3.642 lei din care 1.593 veneau ca suplimentare din bugetul de stat. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Drapel impresionant, desfășurat în fața Cazinoului din Vatra Dornei

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Tricolorul a fost arborat pe Cazinoul din …