Sunday , July 21 2024

Un dig va fi construit in Marginea pana la finele lunii noiembrie

La sf=r[itul lunii noiembrie, digul de protec]ie din comuna Marginea va fi terminat. S=mb\t\, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur a efectuat o vizit\ de lucru pe [antierul din Marginea, al\turi de senatorul Orest Onofrei. Potrivit lui Gheorghe Flutur, investi]ia face parte dintr-o lucrare mai ampl\ de regularizare a p=r=ului Sucevi]a, care `n urma rev\rs\rii a creat pagube importante `n vara acestui an. Pentru aceast\ investi]ie de amenajare a digului de protec]ie pe p=r=ul Sucevi]a s-a alocat de la Ministerul Mediului de o finan]are de 1,9 milioane de lei. „Digul se construie[te pe o lungime de 1.200 de metri [i are rolul de a proteja localitatea Satu Nou, din comuna Marginea, unde sunt c=teva sute de case construite. Lucrarea se termin\ `n c=teva s\pt\m=ni [i oamenii scap\ de un stres pentru c\ ultimii ani ne-au ar\tat c\ modific\rile de clim\, ploile toren]iale creeaz\ mari probleme”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ o alt\ lucrare important\ `n zona comunei Marginea este `n aval de locul digului de protec]ie [i anume canalizarea unui bra] al p=r=ului Sucevi]a, `n centrul localit\]ii Marginea. Pentru aceasta s-au alocat 2,5 milioane de lei pentru betonare [i canal. Potrivit lui Gheorghe Flutur, `n jude]ul Suceava se fac lucr\ri de prevenire a inunda]iilor `n valoare de 30 de milioane de lei, dar suma este mic\ `n raport cu nevoile jude]ului. (D.P.)

Vezi si

Un copil de 4 ani a fugit de sub ochii mamei sale și a plecat la plimbare cu un autobuz

Sâmbătă, în jurul orelor 12,40,  un șofer în cadrul TPL Suceava a sesizat prin SNUAU …