Wednesday , February 1 2023

Un Congres International va reuni medici dentisti la Suceava

Congresul Interna]ional “Medicina dentar\ `ntre teorie [i practic\” se va desf\[ura `n perioada 14-16 octombrie, cu invita]i medici [i profesori care vor sus]ine cursuri pe teme importante pentru comunitatea medicilor denti[ti n evenimentul este organizat de asocia]iile profesionale ale medicilor denti[ti din Suceava [i de Consiliul Jude]ean [i Prim\ria municipiului Suceava
~n perioada 14-16 octombrie, Suceava va fi gazda Congresului Interna]ional “Medicina dentar\ `ntre teorie [i practic\”. Evenimentul este organizat de U.N.A.S., Colegiul Medicilor Denti[ti din Rom=nia, Societatea Medicilor Stomatologi din Bucovina – Suceava [i Colegiul Medicilor Denti[ti din Suceava, cu sus]inerea Consiliului Jude]ean Suceava [i a Prim\riei municipiului Suceava.
Comitetul [tiin]ific al Congresului Interna]ional este format din prof. dr. Alexandru Bucur, prof. Andrei Iliescu, prof. Ioan D\nil\ [i dr. Alexandru Brezoescu, care vor sus]ine comunic\ri [tiin]ifice pe teme de actualitate medical\ `n domeniul stomatologiei. Joi, 13 octombrie, evenimentul va fi deschis la ora 19.00 `n incinta Hotelului Gloria, cu un cocktail [i un program artistic la care este invitat grupul “Bucovina Plai de Dor”. Vineri la ora 09.30 vor debuta cursurile [i comunic\rile, care se vor desf\[ura p=n\ la orele 19.00. Printre temele dezb\tute se vor num\ra anestezia `n medicina dentar\, diagnosticul [i tratamentul cariei dentare `n practica privat\ – `n cadrul unui proiect POSDRU care se refer\ la regiunea nord-estic\ a Rom=niei, sau reconstituiri corono-radiculare metalice versus nemetalice. Ziua se va `ncheia la 19.30 cu cin\ [i program artistic sus]inut de Ansamblul Ciprian Porumbescu. Tot la Hotelul Gloria se vor desf\[ura [i cursurile de s=mb\t\, `ncep=nd cu ora 08.00, cu teme precum tratamentul endodontic sau implica]iile terapiei cu bifosfona]i. Duminic\, 16 octombrie, `ntre orele 09.00 [i 11.00 va fi organizat\ o mas\ rotund\ de dezbatere, av=nd-o drept mediator pe dr. Delia Barbu, pe tema “Legisla]ia `n cabinetul de medicin\ dentar\”. La ora 11.00 va avea loc `nchiderea manifest\rii, iar de la ora 12.00 va debuta programul turistic, cu vizite la m\n\stiri [i la Muzeul Ion Irimescu.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute de la Colegiul Medicilor Denti[ti din Suceava, la num\rul de telefon 0230.522693. (A.D.)

Vezi si

Sindicaliști din învățământul sucevean vor protesta azi în fața Guvernului pentru salarii decente

Azi, începând cu ora 12.00, circa 1.000 de sindicaliști din sistemul de învățământ vor picheta …