Tuesday , March 28 2023

Un cartier din Campulung Moldovenesc este izolat de aproape doua luni

Primarul Constantin Gabriel Serban
N `n zona str\zii Bune[ti, situat\ de cealalt\ parte a r=ului Moldova, `n apropiere de fosta IRTA, nu se poate ajunge cu mijloacele auto pentru c\ podul a fost rupt din data de 29 iunie [i p=n\ acum nu a fost reparat n primarul Constantin Gabriel {erban sus]ine c\ `n cursul s\pt\m=nii viitoare se vor face lucr\rile la un pod provizoriu, care vor fi finalizate `nainte de `nceperea anului [colar
Zeci de familii dintr-un cartier al municipiului C=mpulung Moldovenesc sunt izolate de mai mult\ vreme. Podul care f\cea leg\tura cu restul ora[ului s-a rupt de mai mult\ vreme [i autorit\]ile nu au reu[it nici p=n\ acum s\ `l repare. Ca s\ poat\ ajunge de cealalt\ parte a r=ului Moldova, locuitorii din zona str\zii Bune[ti trebuie s\ treac\ peste o punte despre care ei spun c\ nu este deloc sigur\. Nicio ma[in\ a Salv\rii, Poli]iei, Jandarmeriei sau Pompierilor nu poate ajunge `n zona respectiv\ `n caz de urgen]\, pentru c\ nici m\car un pod de lemn, provizoriu, nu a fost f\cut.
~n municipiului C=mpulung Moldovenesc mai sunt [i alte zone cu probleme sau care ar putea s\ cauzeze probleme dac\ nu se intervine la infrastructura rutier\. Totu[i, zona str\zii Bune[ti, situat\ `n apropiere de fosta IRTA [i `n zona unde sunt depozitate mai multe materiale de construc]ie de c\tre cei de la Drumuri Na]ionale, este singura de aceast\ gravitate din localitate. Oamenii sunt total nemul]umi]i [i spun c\ [i-au pierdut `ncrederea `n autoritatea local\ [i nu mai [tiu la cine ori la ce institu]ie s\ apeleze ca s\ le fie rezolvat\ problema. „Tot ni se spune c\ nu sunt bani, dar p=n\ acum se putea face ceva provizoriu, din lemn, a[a cum a fost [i `nainte. Nu este normal ca de o lun\ [i jum\tate s\ tot st\m s\ ne pl=ngem pe la u[ile Prim\riei [i s\ nu ne asculte nimeni”, spune unul dintre localnici. C=]iva din ei se g=ndesc chiar s\ dea `n judecat\ Prim\ria municipiului C=mpulung Moldovenesc dac\ nu li se rezolv\ problema.
De cealalt\ parte, primarul Constantin Gabriel {erban spune c\ problema putea fi rezolvat\ mai demult dac\ erau [i sursele financiare necesare. Totu[i, edilul d\ asigur\ri c\, `ncep=nd cu s\pt\m=na viitoare, vor `ncepe lucr\rile la un pod [i o cale de acces pentru strada Bune[ti. Solu]ia adoptat\ de Prim\rie va fi una cu caracter provizoriu, `n primul r=nd din considerente de ordin financiar. „Am f\cut un calcul [i ar costa 400 de miloane de lei vechi”, a declarat primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc. Pe de o parte, el recunoa[te c\ situa]ia de la strada Bune[ti este „una mai special\” din cauz\ c\ acolo nu se poate ajunge cu mijloace auto. Pe de alt\ parte, primarul a `ncercat s\ prezinte un fel de scuze, spun=nd c\, `ntr-adev\r, lucr\rile au `nt=rziat, dar asta din cauza ploilor care au generat un debit mai mare pe r=ul Moldova.
Una din nemul]umirile oamenilor care locuiesc `n zona respectiv\ este [i aceea c\, `n ritmul `n care autorit\]ile `i am=n\, exist\ riscul ca nici m\car la `nceputul anului [colar s\ nu poat\ fi construit un pod. ~ntrebat cu privire la acest aspect, Constantin Gabriel {erban a spus c\ o lucrare provizorie nu poate s\ dureze at=t de mult timp [i crede c\ s-ar puta finaliza `n aproximativ o s\pt\m=n\.
Podul cu pricina a mai fost luat de ape `n anul 2008. Atunci era un pod de lemn care a fost distrus iar oamenii au avut de a[teptat [i atunci p=n\ s\ fie ref\cut. Ei spun c\, de fapt, a fost ref\cut de c\tre un patron din zona respectiv\. ~n anul 2010, pe data de 29 iunie, un pilon de la podul de lemn ref\cut `n 2008 a fost rupt de inunda]ii [i, de atunci, podul s-a degradat tot mai mult, fiind impracticabil. „Nu cred c\ trebuie s\ fac\ mare lucru. Doar este at=t de mult lemn `n zon\”, se pl=ng, revolta]i, localnicii. Ei mai spun c\ fuseser\ informa]i, odinioar\, de la Prim\rie, c\ podul respectiv trebuia f\cut din beton. Unii spun c\ exist\ zvonuri c\ s-ar fi alocat banii, dar c\ „s-au topit” [i acum nu este nimeni interesat s\ se rezolve problema lor, tocmai pentru a nu se descoperi alte nereguli.
Primarul are `ns\ o alt\ variant\. El spune c\ un pod provizoriu oricum va trebui f\cut `n zona respectiv\ dar, `n ce prive[te lucr\rile la un pod de beton, acestea nu au fost finalizate tot pentru c\ nu a fost alocat nici m\car un sfert din banii necesari. „Facem o lucrare cu caracter provizoriu, din lemn, [i sper s\ fie repartiza]i c=t mai cur=nd posibil [i banii de la Guvern pentru a se face un pod de beton. ~n baza Ordonan]ei 7, ni s-a aprobat un proiect pentru un pod nou din beton `n zona respectiv\, dar nu s-au dat dec=t trei din cele 14 miliarde de lei vechi. De aceea, numai culeiele s-au terminat de f\cut”, spune primarul Constantin Gabriel {erban.
Potrivit acestuia, `n C=mpulung Moldovenesc mai sunt [i alte probleme cauzate de inunda]ii care trebuie rezolvate. El spune c\ `ncearc\ s\ fac\ lucr\ri de consolid\ri de maluri, chiar dac\ sunt bani pu]ini la dispozi]ie. De asemenea, circa cinci miliarde de lei vechi s-au alocat de la Guvern pentru lucr\ri de ap\r\ri de maluri `n zona Izvorul Alb, puternic afectat\ `nc\ din 2008. „Dac\ nu se fac lucr\ri de ap\r\ri de maluri, vor fi `n pericol [i mai mare unele zone, cum ar fi podul de la Piatra Buhii”, a mai spus Constantin Gabriel {erban. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Explozie într-un apartament de pe strada Tipografiei din Suceava (FOTO, VIDEO)

Luni dimineață, în jurul orei 08.00, o explozie a avut loc într-un apartament dintr-un bloc …

No comments

  1. acest primar este un om de cea mai joasa speta. nu s-a inteles cu nimeni si nu a facut nimic pentru ‘municipiul’ c-lung mold. un badea-prostii de 3 lei, pe care nimeni nu da 3 lei. rusine serban, rusine!!