Thursday , April 18 2024

Un cartier din Campulung Moldovenesc este izolat de aproape doua luni

Primarul Constantin Gabriel Serban
N `n zona str\zii Bune[ti, situat\ de cealalt\ parte a r=ului Moldova, `n apropiere de fosta IRTA, nu se poate ajunge cu mijloacele auto pentru c\ podul a fost rupt din data de 29 iunie [i p=n\ acum nu a fost reparat n primarul Constantin Gabriel {erban sus]ine c\ `n cursul s\pt\m=nii viitoare se vor face lucr\rile la un pod provizoriu, care vor fi finalizate `nainte de `nceperea anului [colar
Zeci de familii dintr-un cartier al municipiului C=mpulung Moldovenesc sunt izolate de mai mult\ vreme. Podul care f\cea leg\tura cu restul ora[ului s-a rupt de mai mult\ vreme [i autorit\]ile nu au reu[it nici p=n\ acum s\ `l repare. Ca s\ poat\ ajunge de cealalt\ parte a r=ului Moldova, locuitorii din zona str\zii Bune[ti trebuie s\ treac\ peste o punte despre care ei spun c\ nu este deloc sigur\. Nicio ma[in\ a Salv\rii, Poli]iei, Jandarmeriei sau Pompierilor nu poate ajunge `n zona respectiv\ `n caz de urgen]\, pentru c\ nici m\car un pod de lemn, provizoriu, nu a fost f\cut.
~n municipiului C=mpulung Moldovenesc mai sunt [i alte zone cu probleme sau care ar putea s\ cauzeze probleme dac\ nu se intervine la infrastructura rutier\. Totu[i, zona str\zii Bune[ti, situat\ `n apropiere de fosta IRTA [i `n zona unde sunt depozitate mai multe materiale de construc]ie de c\tre cei de la Drumuri Na]ionale, este singura de aceast\ gravitate din localitate. Oamenii sunt total nemul]umi]i [i spun c\ [i-au pierdut `ncrederea `n autoritatea local\ [i nu mai [tiu la cine ori la ce institu]ie s\ apeleze ca s\ le fie rezolvat\ problema. „Tot ni se spune c\ nu sunt bani, dar p=n\ acum se putea face ceva provizoriu, din lemn, a[a cum a fost [i `nainte. Nu este normal ca de o lun\ [i jum\tate s\ tot st\m s\ ne pl=ngem pe la u[ile Prim\riei [i s\ nu ne asculte nimeni”, spune unul dintre localnici. C=]iva din ei se g=ndesc chiar s\ dea `n judecat\ Prim\ria municipiului C=mpulung Moldovenesc dac\ nu li se rezolv\ problema.
De cealalt\ parte, primarul Constantin Gabriel {erban spune c\ problema putea fi rezolvat\ mai demult dac\ erau [i sursele financiare necesare. Totu[i, edilul d\ asigur\ri c\, `ncep=nd cu s\pt\m=na viitoare, vor `ncepe lucr\rile la un pod [i o cale de acces pentru strada Bune[ti. Solu]ia adoptat\ de Prim\rie va fi una cu caracter provizoriu, `n primul r=nd din considerente de ordin financiar. „Am f\cut un calcul [i ar costa 400 de miloane de lei vechi”, a declarat primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc. Pe de o parte, el recunoa[te c\ situa]ia de la strada Bune[ti este „una mai special\” din cauz\ c\ acolo nu se poate ajunge cu mijloace auto. Pe de alt\ parte, primarul a `ncercat s\ prezinte un fel de scuze, spun=nd c\, `ntr-adev\r, lucr\rile au `nt=rziat, dar asta din cauza ploilor care au generat un debit mai mare pe r=ul Moldova.
Una din nemul]umirile oamenilor care locuiesc `n zona respectiv\ este [i aceea c\, `n ritmul `n care autorit\]ile `i am=n\, exist\ riscul ca nici m\car la `nceputul anului [colar s\ nu poat\ fi construit un pod. ~ntrebat cu privire la acest aspect, Constantin Gabriel {erban a spus c\ o lucrare provizorie nu poate s\ dureze at=t de mult timp [i crede c\ s-ar puta finaliza `n aproximativ o s\pt\m=n\.
Podul cu pricina a mai fost luat de ape `n anul 2008. Atunci era un pod de lemn care a fost distrus iar oamenii au avut de a[teptat [i atunci p=n\ s\ fie ref\cut. Ei spun c\, de fapt, a fost ref\cut de c\tre un patron din zona respectiv\. ~n anul 2010, pe data de 29 iunie, un pilon de la podul de lemn ref\cut `n 2008 a fost rupt de inunda]ii [i, de atunci, podul s-a degradat tot mai mult, fiind impracticabil. „Nu cred c\ trebuie s\ fac\ mare lucru. Doar este at=t de mult lemn `n zon\”, se pl=ng, revolta]i, localnicii. Ei mai spun c\ fuseser\ informa]i, odinioar\, de la Prim\rie, c\ podul respectiv trebuia f\cut din beton. Unii spun c\ exist\ zvonuri c\ s-ar fi alocat banii, dar c\ „s-au topit” [i acum nu este nimeni interesat s\ se rezolve problema lor, tocmai pentru a nu se descoperi alte nereguli.
Primarul are `ns\ o alt\ variant\. El spune c\ un pod provizoriu oricum va trebui f\cut `n zona respectiv\ dar, `n ce prive[te lucr\rile la un pod de beton, acestea nu au fost finalizate tot pentru c\ nu a fost alocat nici m\car un sfert din banii necesari. „Facem o lucrare cu caracter provizoriu, din lemn, [i sper s\ fie repartiza]i c=t mai cur=nd posibil [i banii de la Guvern pentru a se face un pod de beton. ~n baza Ordonan]ei 7, ni s-a aprobat un proiect pentru un pod nou din beton `n zona respectiv\, dar nu s-au dat dec=t trei din cele 14 miliarde de lei vechi. De aceea, numai culeiele s-au terminat de f\cut”, spune primarul Constantin Gabriel {erban.
Potrivit acestuia, `n C=mpulung Moldovenesc mai sunt [i alte probleme cauzate de inunda]ii care trebuie rezolvate. El spune c\ `ncearc\ s\ fac\ lucr\ri de consolid\ri de maluri, chiar dac\ sunt bani pu]ini la dispozi]ie. De asemenea, circa cinci miliarde de lei vechi s-au alocat de la Guvern pentru lucr\ri de ap\r\ri de maluri `n zona Izvorul Alb, puternic afectat\ `nc\ din 2008. „Dac\ nu se fac lucr\ri de ap\r\ri de maluri, vor fi `n pericol [i mai mare unele zone, cum ar fi podul de la Piatra Buhii”, a mai spus Constantin Gabriel {erban. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …

No comments

  1. acest primar este un om de cea mai joasa speta. nu s-a inteles cu nimeni si nu a facut nimic pentru ‘municipiul’ c-lung mold. un badea-prostii de 3 lei, pe care nimeni nu da 3 lei. rusine serban, rusine!!