Un bloc cu 15 etaje ar putea fi ridicat lângă ruta alernativă Suceava – Botoșani

reportersite
13 iulie 2020, 8:33

Primăria municipiului Suceava a emis acum o săptămână pentru SC COSBAU INVEST un certificat de urbanism pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime 2S+P+15E, privind un teren de 979 mp de pe strada Apeductului nr. 1

Demararea lucrărilor la primul tronson din ruta alternativă Suceava – Botoșani ar putea a aduce și o primă investiție semnificativă în anii următori. Deocamdată, la nivel de „intenție” există cu certitudine un demers la Primăria municipiului Suceava în urma căruia a fost emis, luni, 6 iulie, un certificat de urbanism pentru SC COSBAU INVEST SRL – în calitate de solicitant – în scopul unor informații urbanistice privind un teren suprafață de 979 mp pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime 2S+P+15E. Desigur, certificatul de urbanism avea în vedere și informații cu privire la sistematizare verticală, racorduri și branșamente la utilități.

Este vorba de parcela cu număr cadastral 48145 – constituită cu o luni în urmă prin dezmembrarea dintr-o altă parcelă mai mare – situată pe str. Apeductului nr.1, iar informațiile care au fost solicitate de SC COSBAU INVEST SRL sunt în vederea vânzării-cumpărării (de altfel și proprietarul unei construcții din zonă – SC TRANS DMV EUROPA SRL, precum și alte persoane particulare sunt ­mențio­nate în respectivul certificat de urbanism, fiecare deținând cote părți egale din terenul ­res­pectiv), precum și de elaborare a Planului de Urbanism Zonal (PUZ) cu regulament de urbanism aferent.

De altfel, în 2016 Trans DMV și aceleași persoane fizice proprietare ale terenului au mai solicitat un certificat de urbanism pentru realizarea unui PUZ în vederea ridicării unui bloc cu regim mare de înălțime, numai că la acea dată suprafața avută în vedere depășea 7.000 mp. Se pare că la acel proiect pe suprafață atât de întinsă au renunțat sau, în orice caz, au suspendat demararea la o scară mare a unui proiect imobiliar optând pentru unul care să aibă în vedere o suprafață de teren de peste șapte ori mai mică. Pe la jumătatea anului în curs s-a constituit o altă parcelă de teren mai mică, în cadrul celei de peste 7 mii mp pe care vor să ridice blocul cu 15 etaje. Conform mențiunilor din certificatul de urbanism, terenul respectiv este „adiacent” cu ruta alternativă Suceava – Botoșani.

Pe suprafața de 979 mp din care peste 900 mp sunt în circuitul construibil este edificată o construcție cu funcțiuni de sediu și grup social. Aceasta însă este grevată de o ipotecă în favoarea unei bănci comerciale, prin urmare există interdicții de demolare, dezlipire, alipire, închiriere sau construire în favoarea respectivei bănci.

De altfel, PUZ-ul respectiv este pus în relație cu un aviz de oportunitate conform art. 32, alin 1, lit c, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului. Abia după cu PUZ-ul respectiv va fi realizat, supus dezbaterii publice și apoi aprobat în Consiliul Local Suceava se va putea trece partea premergătoare obținerii autorizației de construire. După această dată, vor putea demara lucrările iar din experiențele precedente, este foarte posibil ca autorizația de construire să fie emisă abia peste un an, poate chiar un an și jumătate sau doi, în funcție de cât de repede va fi realizat PUZ-ul, va fi apoi adoptat și se va obține autorizația de construire. Iar toate acestea cu condiția ca să fie perfectată vânzarea – cumpărarea terenului despre care se face referire în certificatul de urbanism emis în data de 6 iulie. (D.P.)