Sunday , March 3 2024

Ultima factura la caldura este eliberata pentru o perioada mai mare de timp ca de obicei

De regul\ facturile sunt realizate `n baza citirilor gigacalorimetrelor din jurul datei de 20 a fiec\rei luni, `ns\ pentru luna precedant\, majoritatea asocia]iilor de proprietari au f\cut citirea gigacalorimetrelor la finele lunii, astfel c\ perioada pe care va fi facturat consumul de c\ldur\ va fi `ntre 35 [i 40 de zile
Ultima factur\ la `nc\lzire pe care sucevenii o vor avea de pl\tit la asocia]ie nu va fi calculat\, ca de obicei, pentru un interval de timp de aproximativ 30 de zile, ci va fi cu aproape o s\pt\m=n\ mai mult, `n func]ie de fiecare asocia]ie de proprietari `n parte. At=t cei de la SC Termica SA Suceava, c=t [i unii pre[edin]i de asocie]ii de proprietari au confirmat faptul c\ facturile afi[ate la avizier `n cursul lunii mai, aferente lunii aprilie vor include o perioad\ de citire mai mare dec=t a unei luni calendaristice.
Motivul este unul preponderent tehnic [i se refer\ la faptul c\ asocia]iile de proprietari fuseser\ informate cu privire la faptul c\ de la finele lunii aprilie se va sista furnizarea energiei termice pentru `nc\lzirea locuin]elor. ~ntr-o atare situa]ie, s-a convenit ca [i citirea apometrelor [i gigacalorimetrelor de la bran[amentul sc\rilor de bloc sau a blocurilor de locuin]e, dup\ caz, s\ se fac\ tot la finele lunii aprilie. Asta `n condi]iile `n care, de regul\, citirea gigacalorimetrelor se face `n jurul datei de 20 de fiec\rei luni, de cele mai multe ori `n intervalul 22 – 25. ~n condi]iile `n care `n luna aprilie citirea s-a f\cut dup\ data de 28, chiar [i `n data de 30 dup\ spusele unora din pre[edin]ii de asocia]ii de proprietari, atunci perioada de facturare a crescut cu 5 – 7 p=n\ la zece zile.
Pe de alt\ parte, directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\, a spus c\, la nivelul `ntregului ora[, coeficientul mediu pe sistem este similar celui de anul trecut, facturile medii nefiind ridicate [i din cauz\ c\ unii au preferat s\ `nchid\ caloriferele `n luna aprilie sau chiar au cerut sistarea furniz\rii c\ldurii prin `nchiderea de la bran[amentul blocurilor. Conform estim\rilor f\cute de SC Termcia SA Suceava, valoarea medie a facturilor la `nc\lzirea locuin]elor `n municipiul Suceava va fi de 63,4 lei pentru o garsonier\, 105,7 lei pentru un apartament cu dou\ camere, 137,4 lei pentru un apartament cu trei camere [i 179,7 lei pentru un apartament cu patru camere. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …