Monday , December 5 2022

Ucigasul lui Cajvaneanu nu recunoasste ca se ocupa cu contrabanda cu tigari

Ieri la Tribunalul din Suceava au avut loc recursurile lui Constantin Lungu (foto) [i a lui Vasile Pentiuc cerceta]i pentru comiterea infrac]iunii de “contraband\” u cei doi au `ncercat s\ explice faptul c\ ]ig\rile cu timbru extracomunitar g\site erau asupra lor de mai mult timp u `n urma deliber\rilor, magistra]ii suceveni le-au respins recursurile celor doi inculpa]i

Ieri, la Tribunalul din Suceava au avut loc recursurile `naintate de Constantin Lungu, de 32 ani [i Vasile Pentiuc, de 38 ani, ambii din municipiul Suceava, `mpotriva deciziei de arestare preventiv\ luat\ pe numele lor. Ace[tia sunt acuza]i c\ au pus bazele unei grup\ri care se ocupa cu contrabanda cu ]ig\ri, grupare ce ar fi fost condus\ din Penitenciarul Boto[ani de Constantin Lungu. Avocatul celor doi a precizat c\ m\sura arest\rii preventive s-a luat pe baza unei declara]ii date de un anume Palaghianu, care a spus c\ Lungu [i Pentiuc comunicau `ntre ei. Tot ap\r\torul a mai ar\tat c\ prin intermediul intercept\rilor telefonice f\cute de anchetatori nu se poate stabili arestarea celor doi, nefiind g\site dovezi care s\ demostreze c\ cei doi ]ineau leg\tura, `n celula lui Lungu, din Penitenciarul Boto[ani, nefiind g\site telefoane sau cartele telefonice. ~n leg\tur\ cu ]ig\rile g\site `n bagajul lui Constantin Lungu din camera de depozitare, locul unde de]inu]ii `[i depoziteaz\ bunurile, avocatul a spus c\ acestea se afl\ acolo din anul 2009, din momentul c=nd Lungu a fost transportat de la Arestul IPJ Suceava la Penitenciarul Boto[ani. ~n urma deliber\rilor, magistra]ii suceveni le-au respins cererile celor doi inculpa]i, ace[tia urm=nd s\ r\m=n\ `n continuare `n stare de arest.
Amintim c\ la sf=r[itul lunii noiembrie a acestui an, poli]i[tii suceveni au efectuat trei perchezi]ii domicilare [i una la Penitenciarul Boto[ani. Astfel, `n bagajul lui Constatin Lungu au fost g\site 766 de pachete de ]ig\ri cu timbru Republica Moldova, iar la locuin]ele perchezi]ionate au fost decoperite 287 de pachete de ]ig\ri. Anchetatorii au stabilit c\ Constantin Lungu a pus bazele unei grup\ri, format\ din opt persoane, pe care o coordona telefonic din Penitenciarul Boto[ani. Dintre ace[tia singurii care sunt cerceta]i `n regim privativ de libertate sunt Constantin Lungu [i Vasile Pentiuc.
Tot anul acesta, `n luna mai, Constantin Lungu a mai fost implicat `ntr-un dosar unde a fost cercetat pentru fapte asem\n\toare. Atunci s-a aflat c\ Lungu era ajutat de un gardian al Penitenciarului Boto[ani, Petru Olenic, de 33 ani, care `i introducea `n celul\ tot felul de lucruri care `i erau folositoare `n comiterea infrac]iunii de contraband\. Constantin Lungu a ajuns dup\ gratii dup\ ce a fost condamnat la 25 de ani de `nchisoare `n dosarul t=lh\riei urmate de moartea omului de afaceri Cristian C\jv\neanu, `ns\ decizia nu este `nc\ definitiv\. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …