Thursday , November 30 2023

Ucigasul batranei din Veresti, prins si arestat

N “aveam nevoie de bani”, [i-a argumentat Liviu Mistodie, motivul pentru care a intrat peste b\tr=na Otilia Curelaru de 82 de ani, a b\tut-o [i a str=ns-o de g=t p=n\ a ucis-o n medicii legi[ti urmeaz\ s\ stabileasc\ dac\ a fost vorba [i de viol, act pe care Mistodie `l neag\ n Tribunalul Suceava [i-a `nsu[it propunerea procurorului criminalist [i l-a trimis `n arest pe uciga[ pentru 29 de zile

~n noaptea de duminic\ spre luni, pe la miezul nop]ii, `n urma investiga]iilor efectuate de forma]iunile Serviciului de Investiga]ii Criminale, coordonate de procurorul criminalist s-a reu[it prinderea uciga[ului Otiliei Curelaru, b\tr=na de 82 de ani din Vere[ti, g\sit\ moart\ `n cas\ s=mb\t\ dup\ amiaz\. Acesta este un t=n\r de 24 de ani, Liviu Mistodie, domiciliat `n satul B\ne[ti, comuna F=nt=nele. Individul a fost prezentat ieri dup\ amiaz\ de c\tre procurori Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventiv\. Instan]a [i-a `nsu[it propunerea parchetului [i a dispus arestarea acestuia pentru 29 de zile.
Liviu Mistodie a fost ridicat chiar de la domiciliul s\u din satul B\ne[ti. La audieri, acesta [i-a recunoscut fapta, sus]in=nd `ns\ c\ nu a violat-o pe b\tr=n\, doar a lovit-o [i a str=ns-o de g=t, p=n\ a omor=t-o. El sus]ine c\ a p\truns `n locuin]a femeii despre care [tia c\ locuie[te singur\, cu inten]ia clar\ de a c\uta bani. “Aveam nevoie de bani” a recunoscut candid, `n fa]a anchetatorilor, Liviu Mistodie, care [i-a recunoscut fapta. El a p\truns `n casa b\tr=nei, a c\utat bani, nu i-a g\sit [i atunci ar fi cerut femeii s\-i spun\ unde `i ascunde. Pentru c\ aceasta i-a spus c\ nu are, a b\tut-o [i apoi a str=nso de g=t. Dar nu a violat-o, declar\ el, de[i trupul femeii a fost g\sit `n mijlocul casei, dezbr\cat de orice haine. Medicii legi[ti urmeaz\ s\ se pronun]e, dup\ efectuarea autopsiei, dac\ b\tr=na a fost sau nu violat\.
Liviu Mistodie este cunoscut cu antecedente penale, fiind cercetat `n perioada `n care era minor pentru mai multe fapte cu violen]\. Nu a fost `ns\ niciodat\ arestat ori re]inut, p=n\ ieri. El [tia despre Otilia Curelaru c\ locuie[te singur\ [i are copii [i nepo]i pleca]i la munc\ `n str\in\tate, iar pe aceast\ premiz\ el a tras concluzia c\ femeia are bani `n cas\. {tia astfel de am\nunte pentru c\ mama lui locuie[te `n Vere[ti, separat\ de tat\l care st\ `n B\ne[ti – F=nt=nele unde `[i are domiciliul f\pta[ul [i de unde a fost de altfel ridicat de anchetatori.
Liviu Mistodie este nec\s\torit, nu a avut niciodat\ un loc de munc\ stabil p=n\ la v=rsta de 24 de ani [i este cunoscut pe unde a trecut ca un individ agresiv [i introvertit. Deocamdat\, pe numele s\u a fost emis un mandat de arestare pentru violare de domiciliu [i omor, urm=nd ca organele de anchet\, func]ie de constat\rile medicilor legi[ti s\ stabileasc\ dac\ `n sarcina sa vor fi re]inute [i alte fapte penale. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …