Wednesday , February 1 2023

Turistii, tot mai atrasi de Suceava

~n luna august au venit `n jude] cu peste 78% mai mul]i turi[ti str\ini dec=t `n perioada corespunz\toare a anului trecut n indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune din jude] a fost de 32,2% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 29,5% în luna iulie 2011 [i 24,6% în luna august 2010
Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava arat\ c\ turismul din jude] a cunoscut un importat reviriment `n vara acestui an, fa]\ de perioada corespunz\toare a anului trecut. Astfel, `n structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna august 2011 au fost caza]i 32.278 turi[ti, cu 21,9% mai mul]i fa]\ de luna iulie 2011 [i cu 29,1% fa]\ de luna august 2010. Din num\rul total al turi[tilor, 76,2% au fost turi[ti români [i 23,8% turi[ti str\ini.
În  luna respectiv\, num\rul de sosiri ale turi[tilor români a fost de 24.588 persoane, cu 12,9% mai mul]i fa]\ de luna iulie 2011 [i cu 18,9% fa]\ de august 2010. La turi[tii str\ini num\rul sosirilor a fost de 7.690 persoane, cu 64,1% mai mul]i fa]\ de luna iulie 2011 [i cu 78,1% fa]\ de luna august 2010.
În luna august 2011, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 32,2% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 29,5% în luna iulie 2011 [i 24,6% în luna august 2010.
Cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare, 68,8% s-a înregistrat în pensiuni turistice cu categoria de clasificare de 1 stea, urmat de vile turistice cu categoria de clasificare de 2 stele (64,7%), hoteluri cu categoria de clasificare de 2 stele (48,6%), vile turistice cu categoria de clasificare de 4 stele (46,9%), hoteluri cu categoria de clasificare de 4 stele (45,7%),  moteluri cu categoria de clasificare de 2 stele (41,1%),  bungalouri cu categoria de clasificare de 3 stele (40,1%), pensiuni agroturistice cu categoria de clasificare de 3 stele (35,0%), hoteluri cu categoria de clasificare de 3 stele (33,9%).
Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în campinguri cu categoria de clasificare de 3 stele (2,4%).
Pe zone turistice, cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare net\ a locurilor de cazare, 39,1% s-a înregistrat în zona sta]iunii balneare Vatra Dornei, `n cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (50,1%), urmat de vile turistice (37,9%), pensiuni turistice (21,7%), hosteluri (19,1%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în moteluri (3,4%).
În structurile de primire turistic\ din zona ora[ului re[edin]\ de jude], municipiul Suceava, indicele de utilizare a fost de 35,0% pe total structuri; în cadrul acestei zone cel mai ridicat indice de utilizare fiind înregistrat în hoteluri (39,1%), urmat de vile turistice (14,4%) [i pensiuni turistice (13,8%). (N.R.)

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …