Saturday , June 15 2024

Trotuarul din fata Colegiului National „Stefan Cel Mare” va fi refacut cu pavele, cu ocazia implinirii a 150 de ani de la infiintarea liceului

Anul acesta se `mplinesc 150 de ani de `nv\]\m=nt `n cadrul Colegiului Na]ional „{tefan Cel Mare”, motiv pentru care nu doar profesorii [i elevii vor fi implica]i `n diferite ac]iuni de preg\tire a acestui eveniment ci [i autorit\]ile locale.
~n urma unor discu]ii purtate `ntre autorit\]ile locale [i conducerea Colegiului Na]ional „{tefan Cel Mare”, s-a ajuns la concluzia ca trotuarul din fa]a Colegiului s\ fie reabilitat cu pavele.
Aceast\ concluzie a fost trasat\ deoarece `n luna octombrie se celebreaz\ 150 de ani de `nv\]\m=nt `n aceast\ institu]ie, motiv pentru care Colegiul trebuie s\ arate c=t mai bine.
Potrivit primarului municipiului Suceava, ieri, a fost dat\ dispozi]ia de a se efectua aceast\ lucrare de reabilitare a trotuarului, prin montarea de pavele.
Aceasta nu este singura ac]iune `n care prim\ria municipiului intervine, autorit\]ile locale sus]in=nd financiar [i repara]iile care se fac `n institu]iile de `nv\]\m=nt dinaintea `nceperii fiec\rui an [colar. Printre care [i dezinsec]ia, deratizarea [i reapara]ii ale unor terenuri de sport.
„Acolo unde este cazul, cum este {coala nr.7 din I]cani, {coala nr.9 din Obcini vor fi realizate lucr\ri de repara]ii la terenurile de sport care sunt distruse. Fa]\ de anii preceden]i `n care au fost f\cute investi]ii de 15 milioane de euro [i anul acesta de[i au fost f\cute investi]ii minime, [colile se prezint\ `ntr-o situa]ie bun\ pentru `nceperea anului [colar”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. (Iulia GU{|)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: