Friday , March 31 2023

Trotuarul din fata Colegiului National „Stefan Cel Mare” va fi refacut cu pavele, cu ocazia implinirii a 150 de ani de la infiintarea liceului

Anul acesta se `mplinesc 150 de ani de `nv\]\m=nt `n cadrul Colegiului Na]ional „{tefan Cel Mare”, motiv pentru care nu doar profesorii [i elevii vor fi implica]i `n diferite ac]iuni de preg\tire a acestui eveniment ci [i autorit\]ile locale.
~n urma unor discu]ii purtate `ntre autorit\]ile locale [i conducerea Colegiului Na]ional „{tefan Cel Mare”, s-a ajuns la concluzia ca trotuarul din fa]a Colegiului s\ fie reabilitat cu pavele.
Aceast\ concluzie a fost trasat\ deoarece `n luna octombrie se celebreaz\ 150 de ani de `nv\]\m=nt `n aceast\ institu]ie, motiv pentru care Colegiul trebuie s\ arate c=t mai bine.
Potrivit primarului municipiului Suceava, ieri, a fost dat\ dispozi]ia de a se efectua aceast\ lucrare de reabilitare a trotuarului, prin montarea de pavele.
Aceasta nu este singura ac]iune `n care prim\ria municipiului intervine, autorit\]ile locale sus]in=nd financiar [i repara]iile care se fac `n institu]iile de `nv\]\m=nt dinaintea `nceperii fiec\rui an [colar. Printre care [i dezinsec]ia, deratizarea [i reapara]ii ale unor terenuri de sport.
„Acolo unde este cazul, cum este {coala nr.7 din I]cani, {coala nr.9 din Obcini vor fi realizate lucr\ri de repara]ii la terenurile de sport care sunt distruse. Fa]\ de anii preceden]i `n care au fost f\cute investi]ii de 15 milioane de euro [i anul acesta de[i au fost f\cute investi]ii minime, [colile se prezint\ `ntr-o situa]ie bun\ pentru `nceperea anului [colar”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. (Iulia GU{|)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …