Friday , October 7 2022

Trimis `n arest preventiv pentru ca vrut sa violeze o fata de 12 ani

Mar]i, 23 august, Poli]ia a fost sesizat\ despre faptul c\ `n diminea]a aceleia[i zile la orele 07.00, un t=n\r aflat `n stare avansat\ de ebrietate, identificat `n persoana lui Florentin N., de 25 ani din municipiul R\d\u]i, care se afla la locuin]a bunicilor s\i din comuna Fr\t\u]ii Vechi, a p\truns f\r\ drept `n imobilul vecin unde locuiau o femeie cu concubinul ei, precum [i fata acesteia `n v=rst\ de 12 ani. Aici, f\ptuitorul l-a agresat pe concubin [i a luat-o pe minor\ cu inten]ia de a `ntre]ine rela]ii sexuale la locuin]a bunicilor s\i, `ns\ a fost `mpiedicat de ace[tia. Persoana `n cauz\ face obiectul cercet\rilor sub aspectul comiterii infrac]iunii de tentativ\ de viol, iar `n cursul zilei de ast\zi, Tribunalul Suceava a emis `mpotriva inculpatului mandat de arestare preventiv\ pentru o perioad\ de 29 de zile, fiind introdus `n arestul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava.

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …