Wednesday , December 7 2022

Tricolor imens, arborat la Primaria Suceava, de Ziua Drapelului

“Sunt convins c\ acest steag va `nfrumuse]a [i mai mult prim\ria noastr\ [i va aduce un plus de patriotism”, a declarat primarul Ion Lungu t
Ieri, de Ziua Drapelului, `n municipiul Suceava au avut loc dou\ ceremonii legate de acest eveniment. Prima a avut loc la ini]iativa primarului Ion Lungu, `n fa]a Prim\riei municipiului Suceava, unde a fost ridicat un steag de mari dimensiuni. Ceremonia de arborare a tricolorului, care avea lungimea de [ase metri [i l\]imea de patru, a `nceput la ora 11, jandarmii av=nd de furc\ din cauza v=ntului care a suflat puternic, dar la final au reu[it cu greu s\ ridice steagul pe catarg. Primarul Ion Lungu este de p\rere c\, la ora actual\, ideea de patriotism este `n suferin]\. “Av=nd `n vedere ini]iativa, eu sunt convins c\ tinerii vor `ndr\gi mai mult tricolorul, tinerii vor fi mai m=ndri c\ sunt rom=ni. Eu sunt m=ndru c\ sunt rom=n”, a declarat Ion Lungu. Primarul a explicat c\ a avut ini]iativa arbor\rii unui steag tricolor mai mare, la Prim\rie, dup\ ce a v\zut acest lucru `n ora[ele din ]\rile civilizate. “Acolo (]\rile civilizate din Uniunea European\ – n.red.) vrem s\ ne raport\m [i `nc\ o dat\ spun c\ steagul va duce la dezvoltarea patriotismului `n cadrul ora[ului nostru. Sunt convins c\ acest steag va `nfrumuse]a [i mai mult prim\ria noastr\ [i va aduce un plus de patriotism”, a declarat Ion Lungu.
O alt\ ceremonie s-a desf\[urat `n Pia]a Drapelului din apropierea Palatului Administrativ. A avut loc, cu aceast\ ocazie, at=t un ceremonial militar, c=t [i o slujb\ religioas\, precedat\ de discursuri cu privire la istoria, precum [i la importan]a tricolorului. Men]ion\m c\ respectivele alocu]iuni au fost rostite de Prefectul Sorin Popescu [i vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Vasile Ilie. (D.P.)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …

No comments

  1. imi place cum arata site-ul, ati ajuns la o interfata prietenoasa, am sa mai revin