Saturday , December 9 2023

Tribunalul a confirmat mentinerea in arest a lui Alin Novac

Alin Novac

N ieri diminea]\, la c=teva ore dup\ ce a fost introdus `n ]ar\ ultimul individ din grupul acuzat de uciderea valutistului Cristian C\jv\neanu, instan]a a confirmat arestarea acestuia pentru 30 de zile n Alin Novac, adus `n ]ar\ `n baza unui mandat european de arestare, a declarat recurs `mpotriva deciziei magistra]ilor

Alin Novac, “[oferul” grupului infrac]ional organizat care l-a t=lh\rit pe Cristian C\jv\neanu a fost adus ieri diminea]\ `n fa]a Tribunalulului Suceava care a confirmat, `nainte de ora 8.00,  mandatul de arestare emis pe numele acestuia. El va sta `n arest 30 de zile dac\ nu cumva instan]a superioar\, la care a f\cut recurs, va decide c\ poate fi judecat `n stare de libertate. Alin Novac  adus `n ]ar\ `n baza unui mandat european de arestare, fiind depistat, `n urm\ cu trei s\pt\m=ni `n Anglia, dup\ ce vreme de un an [i jum\tate a fost c\utat prin toate col]urile Europei.
Individul din Ipote[ti r\m\sese singurul care nu a reu[it s\ fie prins `n vara anului trecut, dup\ ce anchetatorii au dat de urma autorilor t=lh\riei urmate de moartea victimei Cristian C\jv\neanu, patron de case de schimb valutar care a fost jefuit de grupul infrac]ional condus de Florin Daniel Platoc `n seara zilei de 20 iulie 2009. ~n urma loviturilor primite, Cristian C\jv\neanu a decedat, c=teva zile mai t=rziu, la Spitalul Jude]ean Suceava. Alin Novac este [oferul care a stat la dispozi]ia celor care l-au jefuit pe Cristian C\jv\neanu – Florin Daniel Platoc, Constantin Lungu, Vasile Crasi, Viorel Anton [i Iulian Sp\tariu, i-a dus pe ace[tia la marginea unei p\duri din Ipote[ti, unde au `mp\r]it prada – peste 4 miliarde de lei vechi. Ace[tia din urm\ au fost prin[i [i `ncarcera]i `n vreme ce Alin Novac a reu[it s\ fug\ din ]ar\. Prezen]a lui a fost semnalat\ mai `nt=i `n Grecia, apoi `n Anglia, unde a fost prins acum trei s\pt\m=ni, la un an [i jum\tate de la comiterea faptei [i `n baza mandatului european de arestare emis pe numele s\u. (N.R.)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …