Tuesday , October 4 2022

Trenul de epoca „Moldovita” s-a blocat, ieri, `ntre Vama si Frumosu

Trenul de epoc\ „Moldovi]a” care circul\ pe diferite trasee turistice din jude]ul Suceava `n cadrul proiectului „Pelerin `n Bucovina” s-a blocat, ieri, `ntre localit\]ile Vama [i Frumosu. Blocajul a fost generat de vremea neprielnic\ din cauza c\reia au ap\rut unele probleme pe [ine, f\c=nd imposibil\ `naintarea spre Vatra Moldovi]ei. „Plouase iar locomotiva patina. Din cauza aceasta s-a luat decizia ca s\ se opreasc\ trenul”, a declarat Niculai Barb\, consilierul pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit adjunctului [efului Poli]iei Transporturi Suceava, Mircea Scutar, nu au fost blocaje la alte trenuri sau alte probleme deosebite, iar la `ntoarcere locomotiva trenului de epoc\ a circulat corespunz\tor, f\r\ s\ mai produc\ alte probleme. Potrivit celor afirmate de Mircea Scutar, trenul de epoc\ se blocase `ntr-o zon\ aflat\ `n pant\, locomotiva neput=nd s\ fac\ fa]\. Mircea Scutar a precizat c\ nu a primit, p=n\ la `nchiderea edi]ei, un raport oficial cu privire la cele `nt=mplate, ci doar s-a informat de la subalternii s\i. De asemenea, resposabilul de la Poli]ia Transporturi Suceava nu [i-a putut explica de ce responsabilii de la CFR Infrastructur\ au comunicat c\ traseul este bun iar `n realitate locomotiva s-a poticnit la deal. (D.P.)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …