Sunday , September 25 2022

Trei zile din sapte, locuitorii de pe Alexandru cel Bun au ramas fara apa

N locuitorii au r\mas f\r\ ap\ a treia oar\ `ntr-o singur\ s\pt\m=n\, de aceast\ dat\, conducta s-a fisurat  f\r\ s\ se fac\ lucr\ri `n acea zon\ n muncitorii de la fa]a locului se chinuie s\ o tot c=rpeasc\, p=n\ c=nd lucr\rile la canalizare se vor finaliza
Conducta de pe strada Alexandru cel Bun a cedat a treia oar\ `n cursul acestei s\pt\m=ni. Ieri, `n jurul orei 13:00, locuitorii din blocurile din zona Areni p=n\ `n strada Tipografiei, au r\mas din nou f\r\ ap\ rece, din cauza conductei „bucluca[e”. Conducta de ap\ este din beton, care s-a degradat `n timp, p=n\ la sf\r=mi]are. Aceasta se afl\ deasupra conductei de canalizare care nu prezint\ `ns\ acelea[i probleme grave de exploatare ca [i conducta de ap\ potabil\. Drept urmare, lucr\rile la conducta de canalizare au fost sistate temporar, pentru a se finaliza mai `nt=i lucr\rile la re]eaua de ap\.
„Dac\ p=n\ acum muncitorii firmei Pfeiffer, care se str\duiau s\ termine lucr\rile la canalizare, erau suspecta]i c\ au atins vechea conduct\ de ap\, de aceast\ dat\, ace[tia nu mai pot fi tra[i la r\spundere, `ntruc=t `n cursul zilei de ieri, se pare c\ nu era nimeni `n acea zon\”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc. El a insistat pe l=ng\ cei de la firma SC ACET SA Suceava ca problema s\ fie remediat\ `n timp c=t mai scurt, pentru ca locuitorii blocurilor afectate s\ nu aib\ de suferit `n weekend. (Roxana CIOLTAN)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …