Trei proiecte imobiliare printre casele din cartierul Burdujeni, supuse dezbaterii publice

reportersite
08 iulie 2020, 7:40

Unul dintre cele trei proiecte nu are încă elaborat planul de urbanism, iar celelalte două au așa ceva, însă mai au nevoie de avizul de oportunitate și apoi de aprobarea Consiliului Local Suceava. Toate cele trei proiecte sunt situate în imediata vecinătate a unor case. Unul dintre ele este în apropiere de Lidl Burdujeni, al doilea peste drum de restaurantul Brândușa, iar al treilea ar urma să fie ridicat în zona de case aflate vizavi de blocurile din Cuza Vodă 3 

Primăria municipiului Suceava a anunțat pu­blicul interesat despre intenția și propunerile do­cumentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu inițiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, f.n.

Amplasamentul Blocului de pe str. Gheorghe Doja

 

Mai exact, este vorba de intenția de construire a unui bloc în zona din Burdujeni a străzii Gheorghe Doja, parcela situându-se peste drum de stația de autobuz de la TPL și de restaurantul Brândușa, în imediata vecinătate a unui liceu particular amenajat într-o clădire istorică ce a aparținut Şcolii generale nr. 5 (Jean Bart) și paralelă cu strada Spiru Haret.

Având în vedere că, totuși, parcela respectivă nu are laturile uniforme și are o deschidere îngustă la stradă, blocul în cauză va fi ridicat pe partea unde respectiva parcelă este mai largă, amprenta la sol fiind de 245 mp. Diferența până la 727 mp va fi ocupată de accese auto și ­pie­tonale, precum și parcaje auto, dar și spațiu verde în suprafață egală cu cea pe care se va ridica blocul respectiv. Blocul va avea șase apartamente, fiecare cu câte un loc de parcare – trei de suprafață și trei la demisol. Înălțimea maximă la cornișă este de 10 metri. Având în vedere că PUD-ul nu este încă finalizat și urmează o etapă de consultare după elaborare, probabilitatea ca în acest an să demareze lucrările este foarte scăzută, aproape simbolică.

De asemenea, Primăria municipiului Suceava a anunțat publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de SC Sanemi SRL Suceava, pentru „Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2027 mp (1016 mp + 1011 mp), identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele C.F. 52444 și C.F. 52443, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul Mănăstirii, str. Eusebiu Camilar.

Amplasamentul blocului de pe str. Eusebiu Camilar

Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc până pe data de 17 iulie a.c. la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A. De regulă, astfel de observații vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate. Practic, terenul unde se vrea dezvoltarea respectivului proiect imobiliar este ­si­tuat aproape de ieșirea din Burdujeni spre Botoșani, în spatele a două case cu regim de înălțime P^M situate pe cealaltă parte de strada Eusebiu Camilar și relativa apropiere de cartierul de case construite de tinerii care au primit cu peste zece ani în urmă loturi în zona respectivă și, de asemenea, în apropiere de magazinul Lidl. Suprafața construită va fi de 810,8 mp, egală cu suprafața destinată acceselor auto și pietonale, precum și a parcajelor iar suprafața de spații verzi va fi de 405,4 mp. Regimul de înălțime al blocurilor – prevăzute cu spații comerciale – este de St^D^P^2E^M, iar numărul minim de locuri de parcare propus este de 34 din care 17 la demisol iar restul în curte. Din câte se pare, PUZ-ul a fost realizat cu începere din 2019 iar după finalizarea și a acestei etape de consultare a publicului va urma supunerea spre aprobare într-o viitoare ședință a CL Suceava.

Tot relativ recent, Primăria municipiului Suceava a anunțat publicul interesat despre intenția de realizare a Planului Urbanistic Zonal și regulamentul de urbanism aferent inițiat de societatea COLOSEUM EXPRES SRL pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, siste­matizare verticală, racorduri /branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață de 1541 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cuza Vodă nr. 29.

Amplasamentul blocului de pe str. Eusebiu Camilar

Observațiile și propunerile transmise în astfel de cazuri – la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A – sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi ­ana­lizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism. Blocul res­pectiv urmează a fi edificat pe un teren înconjurat de case care, la rândul lor sunt peste drum de zona de blocuri din Burdujeni cunoscută publicului cu denumirea de Cuza Vodă 3. Blocul res­pectiv are regim de înălțime D+P+5E retras, va avea un număr de 35 de unități locative. Apartamentele vor fi amenajate la etajele 1 – 5 iar parterul va fi rezervat exclusiv spațiilor comerciale și la demisol vor fi locuri de parcare. Totuși, invocând prevederile regulamentului general de urbanism, dezvoltatorul imobiliar a specificat că numărul de locuri de parcare va fi de 29, nu de 35, motivând prin faptul că prevederile îl obligă să asigure un loc de parcare la o suprafață utilă de 100 mp apartament și 200 mp spațiu comercial. Prin urmare, vor fi 20 de locuri de parcare la demisol și 9 locuri de parcare la suprafață. De asemenea, procentul de spațiu verde propus nu este foarte ge­neros, adică minim 15%. (Dan PRICOPE)