Sunday , November 27 2022

Trei politisti de frontiera din lotul „Spaga la Vama Siret”, din nou la munca

N ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava, comisar Ilie Poroch-Seri]an, a declarat c\ Iulian Radu, Marin Gîz\ [i Daniela C\p\]=n\ se afl\ la dispozi]ia institu]iei [i a precizat c\, de[i au revenit la munc\, nu vor mai fi `n sectorul operativ

Cei trei poli]i[ti de frontier\ din Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret care au fost elibera]i din arest preventiv dup\ ce au fost s\lta]i [i du[i la Bucure[ti `n dosarul „{pag\ la Vama Siret” au revenit la munc\. Este vorba de subofi]erii Iulian Radu, Marin Gîz\ [i Daniela C\p\]=n\ care au `mbr\cat din nou haina de poli]ist de frontier\ dup\ ce au ie[it din arest.
Ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an, a confirmat aceast\ situa]ie [i a precizat c\ este vorba despre un caz aparte, `n care respectivii lucr\tori ai IJPF Suceava au putut s\ revin\ la lucru, de[i procesul penal va continua.
~ntrebat cu privire la suspendarea din func]ie a celor peste 50 de lucr\tori ai IJPF Suceava din lotul „{pag\ la Vama Siret”, Ilie Poroch – Seri]an a spus c\ m\sura de suspendare a fost luat\ doar pe durata arest\rii preventive. Prin urmare, doar cei care se afl\ `n arest preventiv sunt suspenda]i din func]ie, nu [i cei asupra c\rora s-a ridicat m\sura respectiv\.
Astfel, `n timp ce Iulian Radu, Marin Gîz\ [i Daniela C\p\]=n\ pot s\ revin\ la lucru f\r\ s\ aib\ probleme pentru c\ au fost elibera]i din arest preventiv [i nici m\sura suspend\rii nu `i mai vizeaz\, ceilal]i 52 de poli]i[ti de frontier\ care au r\mas `n arest preventiv sunt considera]i, `nc\, suspenda]i din func]ie. ~n schimb, ceilal]i trei elibera]i spre finele s\pt\m=nii trecute se afl\ la dispozi]ia IJPF Suceava, dup\ cum a explicat comisarul Ilie Poroch – Seri]an [i de aceea au venit din nou la munc\.
Totu[i, ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava a explicat faptul c\ cei trei agen]i ai Poli]iei de Frontier\ nu au revenit la munc\ `n cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Siret, ci al Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Siret. Totodat\, cel pu]in p=n\ la finalizarea cercet\rii, cei trei poli]i[ti de frontier\ nu vor ocupa de segmentul operativ, ci vor lucra, `ncep=nd de ieri, pe func]ii neoperative. Asta `nseamn\ c\ nu vor lucra efectiv `n misiuni la frontier\ [i nici `n supravegherea la PTF Siret.
Reamintim c\ trei poli]i[ti de frontier\, aresta]i `n dosarul „{pag\ la Vama Siret”, au fost pu[i `n libertate vineri sear\, `n jurul orei 21,30 de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, sub rezerva arest\rii `n alt dosar penal. Cei trei fac parte din lotul de 55 de poli]i[ti de frontier\ [i patru vame[i aresta]i la `nceptul lunii februarie [i c\rora instan]a suprem\ le-a admis recursul formulat `mpotriva prelungirii mandatului de arestare preventiv\. Recursul a fost formulat de c\tre Iulian Radu, Marin Gîz\ [i Daniela C\p\]=n\ `mpotriva prelungirii mandatului de arestare cu `nc\ 30 de zile emis de Curtea de Apel Bucure[ti iar cum agen]ii de poli]ie de frontier\ nu sunt aresta]i preventiv [i în alt\ cauz\ penal\, vineri noaptea, ei au p\r\sit arestul Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne, unde au fost du[i `ncepând din 4 februarie. Măsura arest\rii preventive a fost înlocuit\ cu cea a oblig\rii nep\r\sirii ]\rii în următoarele 30 de zile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …

No comments

  1. de ce ”cei trei politisti de frontiera nu vor ocupa segmentul operativ” in timp ce altii pusi tot la dispozitie ocupa segmentul operativ?? nu prevede legea una si aceeasi chestie pt toate persoanele puse la dispozitie??
    corectitudinea lu’ peste prajit varianta de ucraina in IJPF-ul asta full de ””competenti”’